Tsubaki-chou Lonely Planet

Tsubaki-chou Lonely Planet

Tên khác: Không có
Tác giả: Yamamori Mika
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: xiS
Ngày thêm: 26/05/2015

 

Trên ngọn đồi ấy…
Ngôi nhà ấy sẽ là chốn dừng chân cho em…
Những đóa sơn trà kia, sẽ vì em mà đơm hoa khoe sắc….

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Tsubaki-Chou Lonely Planet – Chap 4225/11/2017
Tsubaki-Chou Lonely Planet – Chap 4118/11/2017
Tsubaki-Chou Lonely Planet – Chap 4011/11/2017
Tsubaki-Chou Lonely Planet – Chap 3904/11/2017
Tsubaki-Chou Lonely Planet – Chap 3828/10/2017
Tsubaki-Chou Lonely Planet – Chap 3722/10/2017
Tsubaki-Chou Lonely Planet – Chap 3614/10/2017
Tsubaki-Chou Lonely Planet – Chap 3507/10/2017
Tsubaki-Chou Lonely Planet – Chap 3401/10/2017
Tsubaki-Chou Lonely Planet – Chap 3323/09/2017
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 3216/09/2017
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 3106/09/2017
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 3004/09/2017
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 2930/08/2017
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 2830/08/2017
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 2722/08/2017
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 2609/07/2017
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 2502/07/2017
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 2418/06/2017
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 2318/06/2017
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 2213/05/2017
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 2118/03/2017
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 2030/09/2016
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 1930/08/2016
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 1822/08/2016
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 1713/08/2016
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 1607/08/2016
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 1522/07/2016
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 1430/06/2016
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 1326/06/2016
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 1226/06/2016
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 1125/04/2016
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 1019/03/2016
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 908/03/2016
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 809/02/2016
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 718/01/2016
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 605/01/2016
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 511/12/2015
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 414/11/2015
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 311/10/2015
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 217/09/2015
Tsubaki-chou Lonely Planet – Chap 126/05/2015

Bình luận