#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Truyền Kỳ Dược Lão

Truyền Kỳ Dược Lão

Tên khác: Đấu Phá Thương Khung Tiền Truyện
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: hamtruyen.com
Ngày thêm: 20/09/2014

Đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, quy tắc đó vĩnh viễn không hề thay đổi, ngay cả trong Viễn cổ bát tộc hùng mạnh cũng như thế.

Dược Trần.

Xuất thân từ dược tộc bàng chi, vì đột nhiên nổi tiếng tại đại hội tộc học nên bị Dược Vạn Quy hãm hại, trục xuất khỏi dược tộc, sau nhiều lần gặp được kì duyên đã trở thành luyện dược tông sư cửu phẩm, nhất tinh đấu thánh, là sư phụ của Đệ Nhất Cường Giả Đấu Khí Đại Lục Tiêu Viêm, được tôn là Dược Lão.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận