#Bá Đạo Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Truyền Kỳ Dược Lão 2

Truyền Kỳ Dược Lão 2

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 02/08/2015

Đây là cuộc phiêu lưu của huyền thoại luyện dược – Dược Trần, người mà sau này đã trở thành sư phụ Viêm đế – Tiêu Viêm
Do Season 1 bên tàu ngưng scan, ad đang liên hệ với bạn bè bên đó tuồn về cho anh em
Ad tóm tắt lại phần 1 những chap chưa dịch : Dược trần bị dược sung và dược phong hãm hại, vu cho tội ăn trộm thánh dược của dược tộc, khiến mẹ bị xử tử, dược trần được anh của la thụ giúp đỡ trốn ra khỏi đại lao…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 5815/10/2018
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 5715/10/2018
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 5625/09/2018
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 5510/09/2018
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 5421/08/2018
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 5321/08/2018
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 5229/07/2018
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 5126/07/2018
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 5022/07/2018
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 4919/07/2018
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 4814/07/2018
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 4705/07/2018
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 4626/06/2018
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 4519/06/2018
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 4415/06/2018
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 4313/06/2018
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 4209/06/2018
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 4104/06/2018
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 4001/06/2018
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 3930/05/2018
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 3825/05/2018
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 3727/02/2018
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 3621/01/2018
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 3531/12/2017
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 3411/12/2017
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 3323/11/2017
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 3230/10/2017
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 3109/10/2017
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 3005/10/2017
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 2904/09/2017
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 2826/08/2017
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 2714/08/2017
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 2601/08/2017
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 2522/07/2017
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 2408/07/2017
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 2330/06/2017
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 2217/06/2017
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 2117/06/2017
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 2027/04/2016
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 1931/01/2016
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 1822/01/2016
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 1723/12/2015
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 1604/12/2015
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 1520/11/2015
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 1403/11/2015
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 1322/10/2015
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 1212/10/2015
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 1125/09/2015
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 1001/09/2015
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 921/08/2015
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 817/08/2015
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 716/08/2015
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 614/08/2015
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 513/08/2015
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 410/08/2015
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 309/08/2015
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 209/08/2015
Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 102/08/2015

Bình luận