#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương

Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương

Tên khác: Không có
Tác giả: Cửu Linh Động Mạn
Nhóm dịch: Ty Lạp Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Đang cập nhật
Ngày thêm: 29/08/2019

Hắn, luân hồi bách chuyển, vì tình không đổi… Nàng, toái cốt hoá huyết, chuyển thế trùng sinh… Tái thế tương ngộ, nghịch thiên cải mệnh. Nàng không tin số mệnh, hắn cũng vậy. Hắn tàn nhẫn bạo ngược, phong tư trác tuyệt, sủng một người mà tay che thiên hạ. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng nâng niu lọn tóc mềm mại, cúi xuống thì thầm cạnh tai nàng, “Nguyệt Nhi, suốt đời này nàng là thê tử của ta.”.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 5824/05/2020
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 5724/05/2020
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 5624/05/2020
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 5519/04/2020
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 5412/04/2020
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 5321/03/2020
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 5221/03/2020
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 5121/03/2020
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 5018/03/2020
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 4918/03/2020
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 4818/03/2020
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 4718/03/2020
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 4618/03/2020
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 4518/03/2020
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 4418/03/2020
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 4318/03/2020
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 4218/03/2020
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 4118/03/2020
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 4018/03/2020
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 3918/03/2020
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 3818/03/2020
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 3718/03/2020
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 3618/03/2020
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 3518/03/2020
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 3405/01/2020
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 3322/12/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 3222/12/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 3124/11/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 3024/11/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 2924/11/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 2823/11/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 2723/11/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 2611/11/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 2511/11/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 2403/11/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 2303/11/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 2231/10/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 2129/10/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 2027/10/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 1920/10/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 1820/10/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 1720/10/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 1620/10/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 1520/10/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 1413/10/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 1307/10/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 1207/10/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 1106/10/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 1022/09/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 922/09/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 822/09/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 715/09/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 615/09/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 515/09/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 405/09/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 302/09/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 231/08/2019
Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương – Chap 129/08/2019

Bình luận