Trump

Trump

Tên khác: Trump: Another Space Continuum
Tác giả: Lee Chae Eun
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Đang cập nhật
Ngày thêm: 13/06/2016

 
 

Ở một không thời gian khác biệt…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

Bình luận