#Bá Đạo Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện Siêu Hay
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Đang cập nhật
Ngày thêm: 01/03/2020

Ba trăm năm trước, khí thiếu Trác Bất Phàm bị người ám toán ném vào biển khơi, thật may gặp phải sư tôn quân sông tiên tôn đi ngang qua địa cầu, mang hắn rời đi địa cầu ở vì sao tu chân, càn quét hoàn vũ!
Ba trăm năm sau, Trác Bất Phàm độ kiếp thất bại, cường thế sống lại trở về đô thị thời niên thiếu thay mặt, quyền Trấn Sơn Hà, thập bổ tiếc nuối… Đối mặt lạnh lùng Băng Thê Tử , chịu hết khuất nhục mẫu thân, hào hùng vương hầu khiêu khích, hắn thề kiếp nầy nhất định phải để cho thế giới thần phục dưới chân!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 10222/07/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 10122/07/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 10013/07/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 9911/07/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 9806/07/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 9706/07/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 9630/06/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 9530/06/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 9430/06/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 9330/06/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 9213/06/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 9113/06/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 9013/06/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 8905/06/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 8830/05/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 8728/05/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 8623/05/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 8520/05/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 8416/05/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 8312/05/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 8208/05/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 8108/05/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 8001/05/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 7928/04/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 7824/04/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 7721/04/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 7621/04/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 7514/04/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 7410/04/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 7308/04/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 7207/04/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 7107/04/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 7007/04/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 6907/04/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 6807/04/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 6707/04/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 6602/04/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 6502/04/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 6402/04/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 6302/04/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 6202/04/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 6127/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 6027/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 5927/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 5827/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 5727/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 5623/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 5523/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 5423/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 5323/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 5223/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 5123/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 5020/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 4919/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 4819/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 4718/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 4617/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 4517/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 4416/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 4315/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 4215/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 4113/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 4012/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 3912/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 3810/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 3709/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 3607/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 3507/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 3407/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 3305/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 3203/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 3103/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 3002/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 2902/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 2801/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 2701/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 2601/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 2501/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 2401/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 2301/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 2201/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 2101/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 2001/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 1901/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 1801/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 1701/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 1601/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 1501/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 1401/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 1301/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 1201/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 1101/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 1001/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 901/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 801/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 701/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 601/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 501/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 401/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 301/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 201/03/2020
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai – Chap 101/03/2020

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng