#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 24/08/2018

Bắc Huyền Tiên Tôn Trần Phàm do tu hành quá nhanh mà độ kiếp thất bại. Trở về thời niên thiếu ở trái đất, pháp bảo, thần thông, tiên khí đều không còn. Hắn nhớ lại ân oán tình thù ngày trước, quyết tâm đền bù đầy đủ, tu hành một thế, trúc vô thượng đạo cơ, rũ sạch tâm ma… thành tựu Chân Tiên đại đạo.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 29122/04/2020
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 29015/04/2020
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 28915/04/2020
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 28828/03/2020
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 28721/03/2020
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 28619/03/2020
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 28508/03/2020
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 28421/02/2020
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 28310/02/2020
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 28201/02/2020
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 28120/01/2020
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 28020/01/2020
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 27920/01/2020
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 27820/01/2020
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 27720/01/2020
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 27620/01/2020
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 27520/01/2020
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 27420/01/2020
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 27320/01/2020
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 27223/12/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 27123/12/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 27019/12/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 26917/12/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 26811/12/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 26711/12/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 26625/11/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 26521/11/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 26418/11/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 26315/11/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 26212/11/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 26109/11/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 26004/11/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 25901/11/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 25823/10/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 25721/10/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 25617/10/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 25509/10/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 25429/09/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 25327/09/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 25224/09/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 25120/09/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 25014/09/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 24912/09/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 24810/09/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 24708/09/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 24606/09/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 24503/09/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 24401/09/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 24301/09/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 24201/09/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 24101/09/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 24001/09/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 23901/09/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 23801/09/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 23701/09/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 23601/09/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 23501/09/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 23401/09/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 23301/09/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 23201/09/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 23101/09/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 23030/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 22930/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 22830/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 22730/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 22630/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 22529/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 22429/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 22329/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 22229/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 22129/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 22029/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 21925/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 21825/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 21725/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 21625/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 21525/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 21425/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 21325/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 21225/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 21125/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 21025/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 20925/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 20825/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 20725/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 20625/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 20525/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 20425/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 20325/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 20225/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 20125/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 20025/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 19925/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 19825/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 19725/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 19625/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 19520/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 19414/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 19310/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 19209/08/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 19130/07/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 19025/07/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 18919/07/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 18814/07/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 18711/07/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 18607/07/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 18507/07/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 18405/07/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 18305/07/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 18225/05/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 18123/05/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 18021/05/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 17916/05/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 17815/05/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 17713/05/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 17611/05/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 17509/05/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 17406/05/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 17303/05/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 17228/04/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 17126/04/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 17024/04/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 16922/04/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 16820/04/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 16718/04/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 16616/04/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 16514/04/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 16412/04/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 16310/04/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 16209/04/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 16109/04/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 16004/04/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 15926/03/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 15824/03/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 15722/03/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 15620/03/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 15518/03/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 15416/03/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 15314/03/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 15212/03/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 15110/03/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 15008/03/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 14906/03/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 14804/03/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 14702/03/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 14628/02/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 14526/02/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 14424/02/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 14322/02/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 14220/02/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 14118/02/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 14016/02/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 13914/02/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 13812/02/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 13710/02/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 13608/02/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 13506/02/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 13404/02/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 13302/02/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 13231/01/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 13129/01/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 13027/01/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 12925/01/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 12823/01/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 12704/01/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 12602/01/2019
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 12529/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 12427/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 12325/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 12222/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 12121/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 12020/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 11919/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 11818/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 11717/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 11616/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 11515/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 11414/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 11313/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 11212/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 11111/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 11010/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 10909/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 10808/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 10707/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 10606/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 10505/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 10404/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 10303/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 10202/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 10101/12/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 10030/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 9929/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 9828/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 9727/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 9626/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 9525/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 9424/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 9323/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 9222/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 9121/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 9020/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 8919/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 8818/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 8716/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 8616/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 8515/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 8414/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 8313/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 8212/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 8111/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 8010/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 7909/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 7808/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 7707/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 7606/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 7505/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 7404/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 7303/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 7202/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 7101/11/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 7031/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 6930/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 6829/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 6728/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 6628/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 6527/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 6426/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 6325/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 6224/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 6123/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 6022/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 5921/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 5820/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 5719/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 5618/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 5518/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 5416/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 5315/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 5214/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 5114/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 5012/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 4911/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 4810/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 4709/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 4609/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 4507/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 4406/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 4306/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 4206/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 4103/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 4002/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 3901/10/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 3830/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 3729/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 3628/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 3527/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 3426/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 3325/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 3224/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 3123/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 3022/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 2921/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 2820/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 2719/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 2618/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 2517/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 2416/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 2315/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 2214/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 2113/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 2012/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 1911/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 1810/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 1709/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 1608/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 1507/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 1406/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 1305/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 1204/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 1103/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 1002/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 901/09/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 831/08/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 730/08/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 629/08/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 528/08/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 427/08/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 326/08/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 225/08/2018
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên – Chap 124/08/2018

Bình luận