Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai

Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenv1
Ngày thêm: 10/03/2017

 

Ba bị mất tích lúc 3 tuổi, 15 tuổi bị đánh đứt gân tay, 16 tuổi mẹ bị chết vì tai nan xe, 19 tuổi chú ruột bị hãm hại, 22 tuổi bị chồng và bạn thân của mình thiêu chết cháy. Có lẽ ông trời đồng tình cho nên để nàng trọng sinh về năm 15 tuổi.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 4121/01/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 4015/01/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 3913/01/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 3809/01/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 3705/01/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 3603/01/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 3502/01/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 3431/12/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 3330/12/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 3213/12/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 3105/12/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 3023/11/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 2920/11/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 2817/11/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 2714/11/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 2609/11/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 2507/11/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 2405/11/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 2303/11/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 2201/11/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 2130/10/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 2028/10/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 1926/10/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 18.222/10/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 18.126/09/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 1726/09/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 1621/09/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 1517/09/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 1416/09/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 1316/09/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 1208/07/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 1108/07/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 1026/06/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 922/04/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 818/04/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 701/04/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 631/03/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 523/03/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 422/03/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 319/03/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 218/03/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 110/03/2017

Bình luận

Tết 2018