#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai

Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenv1
Ngày thêm: 10/03/2017

Ba bị mất tích lúc 3 tuổi, 15 tuổi bị đánh đứt gân tay, 16 tuổi mẹ bị chết vì tai nan xe, 19 tuổi chú ruột bị hãm hại, 22 tuổi bị chồng và bạn thân của mình thiêu chết cháy. Có lẽ ông trời đồng tình cho nên để nàng trọng sinh về năm 15 tuổi.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 15801/08/2020
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 15727/07/2020
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 15619/07/2020
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 15515/07/2020
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 15327/04/2020
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 15224/04/2020
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 14726/03/2020
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 14626/03/2020
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 14502/03/2019
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 14402/03/2019
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 14324/02/2019
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 14224/02/2019
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 14114/01/2019
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 14009/01/2019
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 13908/01/2019
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 13801/01/2019
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 13727/12/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 13623/12/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 13519/12/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 13417/12/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 13315/12/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 13211/12/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 13103/12/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 13027/11/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 12915/11/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 12813/11/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 12708/11/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 12605/11/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 12513/10/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 12407/10/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 12304/10/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 12216/09/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 12131/08/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 12029/08/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 11927/08/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 11826/08/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 11726/08/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 116.522/08/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 11622/08/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 11522/08/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 11417/08/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 11315/08/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 11215/08/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 11115/08/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 11003/08/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 10931/07/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 10829/07/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 10727/07/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 10626/07/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 10524/07/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 10424/07/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 10324/07/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 10217/07/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 10117/07/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 10011/07/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 9910/07/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 9809/07/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 9708/07/2018
Trọng Sinh Chi Hao Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 9607/07/2018
Trọng Sinh Chi Hao Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 9503/07/2018
Trọng Sinh Chi Hao Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 9403/07/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 9329/06/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 9228/06/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 9127/06/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 9022/05/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 8920/05/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 8819/05/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 8718/05/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 8617/05/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 8516/05/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 8414/05/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 8313/05/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 8212/05/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 8110/05/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 8007/05/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 7906/05/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 7805/05/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 7702/05/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 7602/05/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 7530/04/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 74.229/04/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 7426/04/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 7325/04/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 7221/04/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 7121/04/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 7016/04/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 6914/04/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 6812/04/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 6710/04/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 6607/04/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 6505/04/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 6403/04/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 6302/04/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 6230/03/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 6128/03/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 6024/03/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 5918/03/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 58.217/03/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 5807/03/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 57.207/03/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 5724/02/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 56.224/02/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 5614/02/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 55.214/02/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 5513/02/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 54.213/02/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 5411/02/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 53.209/02/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 5305/02/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 52.205/02/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 5204/02/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 5102/02/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 5001/02/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 49.201/02/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 4931/01/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 4830/01/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 4729/01/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 4629/01/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 4528/01/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 4426/01/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 4324/01/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 4222/01/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 4121/01/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 4015/01/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 3913/01/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 3809/01/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 3705/01/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 3603/01/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 3502/01/2018
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 3431/12/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 3330/12/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 3213/12/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 3105/12/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 3023/11/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 2920/11/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 2817/11/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 2714/11/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 2609/11/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 2507/11/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 2405/11/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 2303/11/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 2201/11/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 2130/10/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 2028/10/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 1926/10/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 18.222/10/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 18.126/09/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 1726/09/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 1621/09/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 1517/09/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 1416/09/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 1316/09/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 1208/07/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 1108/07/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 1026/06/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 922/04/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 818/04/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 701/04/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 631/03/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 523/03/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 422/03/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 319/03/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 218/03/2017
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 110/03/2017

Bình luận