#Tổng Tài Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh

Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh

Tên khác: Trọng Sinh Bá Sủng Nhiếp Chính Vương Quá Mạnh Mẽ
Tác giả: Feng Yu Ziran, Tang Luoshi, Da Tuza
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lạc Thiên
Ngày thêm: 13/03/2019

Thiếu nữ hiện đại xuyên không về cổ đại, ngoài ra còn có tùy thân không gian trang bức khai qua. Bạn tưởng đây là tiết tấu của bàn tay vàng hả? No! Yêu nhầm người là phải chịu chết thảm thôi! Không sao, cũng may ông trời lại cho ta cơ hội trùng sinh. Nộ xích hoàng tộc, ác chỉnh hắc liên, xưng bá hậu cung! Nhưng rồi, ngẫu nhiên lại gặp lại kẻ đã giết ta ở kiếp trước, kiếp này hắn hóa thân thành 1 tiểu nải cẩu đeo dính tỷ như sam?! Trời à! Dễ thương như này sao ta chịu nổi đây!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 6204/05/2020
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 6126/04/2020
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 6019/04/2020
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 5916/04/2020
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 5816/04/2020
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 5709/04/2020
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 5605/04/2020
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 5502/04/2020
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 5429/03/2020
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 5326/03/2020
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 5222/03/2020
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 5120/03/2020
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 5017/03/2020
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 4905/03/2020
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 4805/03/2020
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 4905/03/2020
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 4704/03/2020
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 4601/03/2020
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 4501/03/2020
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 4424/02/2020
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 4317/02/2020
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 4217/02/2020
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 4102/01/2020
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 4001/01/2020
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 3901/01/2020
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 3810/12/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 3710/12/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 3614/11/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 3514/11/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 3413/11/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 3313/11/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 3224/10/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 3124/10/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 3022/10/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 2909/10/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 2830/09/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 2726/09/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 2623/09/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 2523/09/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 2423/09/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 2305/09/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 2202/09/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 2102/09/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 2030/08/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 1930/08/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 1830/08/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 1704/08/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 1628/07/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 1518/07/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 1418/07/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 1318/07/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 1218/07/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 1118/07/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 1018/07/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 918/07/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 818/07/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 718/07/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 618/07/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 518/07/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 404/04/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 322/03/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 213/03/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 113/03/2019
Nhiếp Chính Vương Bá Sủng Trùng Sinh Cực Hung Mãnh – Chap 013/03/2019

Bình luận