#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Vạn Tra Triều Hoàng

Vạn Tra Triều Hoàng

Tên khác: Không có
Tác giả: Thời Đại Mạn Vương
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Thiên Băng Team
Ngày thêm: 01/04/2019

Kết nối với hệ thống nữ phụ nghịch tập, xuyên qua hàng vạn tiểu thế giới, báo thù tra nam, trừng trị tiện nữ!

Tô Lục Hạ: “Có thể an ủi ta, chỉ có thể là tra nam hối hận trong nước mắt, cùng với sự thống khổ của tiện nữ.”
Hệ thống: “Hôm nay ký chủ ta làm người sao? Không có.”

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 3513/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 3413/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 3313/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 3213/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 3113/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 3013/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 2913/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 2813/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 2713/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 2613/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 2513/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 2413/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 2313/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 2213/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 2113/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 2013/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 1913/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 1813/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 1713/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 1613/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 1513/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 1413/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 1313/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 1213/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 1113/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 1013/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 913/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 813/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 713/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 613/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 513/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 413/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 313/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 213/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 113/09/2019
Vạn Tra Triều Hoàng – Chap 013/09/2019

Bình luận