#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc

Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc

Tên khác: Không có
Tác giả: Hồng Quân
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: Truyện YY
Ngày thêm: 16/01/2017

Nhan Thất trong lần đi leo núi lỡ lượm được một hòa thượng tóc trắng, căn cứ theo lời khai của hòa thượng, anh ta là người cổ đại vượt qua thời không mà đến, từ đó trong nhà lại nhiều thêm một cái miệng ăn…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 5909/08/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 5827/07/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 5725/07/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 5618/07/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 5518/07/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 5412/07/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 5312/07/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 5212/07/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 5112/07/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 5012/07/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 4907/07/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 4805/07/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 4705/07/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 4605/07/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 4505/07/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 4405/07/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 4330/06/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 4223/06/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 4119/06/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 4019/06/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 38-3919/06/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 3719/06/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 3619/06/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 3519/06/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 3419/06/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 29-3319/06/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 2801/05/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 2701/05/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 2601/05/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 2512/04/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 2408/04/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 2304/04/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 2201/04/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 2127/03/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 2022/03/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 1920/03/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 1814/03/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 1711/03/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 1607/03/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 1504/03/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 1427/02/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 1324/02/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 1222/02/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 1114/02/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 1010/02/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 907/02/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 816/01/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 716/01/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 616/01/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 516/01/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 416/01/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 316/01/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 216/01/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 116/01/2017

Bình luận