Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc

Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc

Tên khác: Không có
Tác giả: Hồng Quân
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện YY
Ngày thêm: 16/01/2017

 
 

Nhan Thất trong lần đi leo núi lỡ lượm được một hòa thượng tóc trắng, căn cứ theo lời khai của hòa thượng, anh ta là người cổ đại vượt qua thời không mà đến, từ đó trong nhà lại nhiều thêm một cái miệng ăn…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 2022/03/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 1920/03/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 1814/03/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 1711/03/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 1607/03/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 1504/03/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 1427/02/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 1324/02/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 1222/02/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 1114/02/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 1010/02/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 907/02/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 816/01/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 716/01/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 616/01/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 516/01/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 416/01/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 316/01/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 216/01/2017
Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc – Chap 116/01/2017

Bình luận

CMD368 Đóng