Transfer Student Storm Bringer

Transfer Student Storm Bringer

Tên khác: Không có
Tác giả: Tal-gang Im
Nhóm dịch: Deathplace
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: dpmanga.net
Ngày thêm: 08/04/2014

 
 

Yu Ingong, một học sinh mới chuyển trường đến… bị ma cũ dằn mặt! Nhưng từ may mắn này đến may mắn khác giúp cậu ta khẳng định vị trí của mình ở ngôi trường mới trong khi ở trường cũ cậu ta toàn bị đập cho bấy nhầy =))

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 9116/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 9016/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 8916/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 8816/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 8716/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 8616/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 8516/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 8416/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 8316/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 8216/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 8116/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 8016/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 7916/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 7816/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 7716/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 7616/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 7516/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 7416/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 7316/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 7216/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 7116/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 7011/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 6911/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 6811/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 6711/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 6611/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 6511/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 6411/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 6311/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 6211/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 6111/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 6011/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 5911/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 5811/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 5711/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 5611/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 5511/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 5411/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 5311/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 5211/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 5111/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 5011/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 4911/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 4811/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 4711/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 4611/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 4511/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 4411/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 4311/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 4211/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 4111/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 4011/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 3911/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 3811/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 3711/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 3611/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 3511/05/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 3412/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 3312/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 3212/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 3112/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 3012/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 2912/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 2812/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 2712/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 2612/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 2512/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 2412/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 2312/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 2212/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 2112/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 2010/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 1910/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 1810/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 1710/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 1610/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 1510/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 1410/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 1310/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 1210/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 1110/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 1010/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 910/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 810/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 710/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 610/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 510/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 410/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 310/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 210/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 110/04/2014
Transfer Student the Storm Bringer – Chap 010/04/2014

Bình luận