#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Trẫm Không Phải Là Đại Minh Tinh

Trẫm Không Phải Là Đại Minh Tinh

Tên khác: Không có
Tác giả: Royannnnnn
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Ái Tuyết Sương
Ngày thêm: 30/07/2017

Mĩ mạo như hoa, là vua của một nước không may bị trượt chân té xuống giếng, xuyên qua thời hiện đại trở thành một đại minh tinh vạn người quan tâm!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận