#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu

Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu

Tên khác: Không có
Tác giả: Chi Trăn
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Vân Y Nhai
Ngày thêm: 09/11/2019

Trẫm, tiếng xấu đồn xa, là một nữ đế nắm trong tay thiên hạ, hoang dâm vô đạo, cưỡng đoạt dân nam, bức ép thần tử làm phi tần, gặp báo ứng rồi… Người cũ ngày xưa nhao nhao trở mặt không quen biết, bản thân trẫm lại rơi vào trong tay “kẻ thù”?!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 7317/04/2020
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 7214/04/2020
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 7114/04/2020
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 7012/04/2020
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 6912/04/2020
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 6821/03/2020
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 6725/12/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 6630/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 6522/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 6414/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 6314/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 6210/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 6110/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 6010/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 5910/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 5810/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 5710/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 5609/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 5509/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 5409/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 5309/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 5209/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 5109/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 5009/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 4909/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 4809/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 4709/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 4609/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 4509/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 4409/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 4309/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 4209/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 4109/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 4009/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 3909/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 3809/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 3709/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 3609/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 3509/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 3409/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 3309/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 3209/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 3109/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 3009/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 2909/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 2809/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 2709/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 2609/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 2509/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 2409/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 2309/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 2209/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 2109/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 2009/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 1909/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 1809/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 1709/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 1609/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 1509/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 1409/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 1309/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 1209/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 1109/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 1009/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 909/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 809/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 709/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 609/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 509/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 409/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 309/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 209/11/2019
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu – Chap 109/11/2019

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng