#Bá Đạo Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Trạch Thiên Ký

Trạch Thiên Ký

Tên khác: Không có
Tác giả: Miêu Nị, Thượng Hải Ất Hựp
Nhóm dịch: A3, Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: a3manga.com, hamtruyen.com
Ngày thêm: 17/12/2015

Năm Thái Thủy, thần thạch từ trên trời rơi xuống, phân tán khắp nhân gian, trong đó trên bề mặt của thần thạch rơi xuống phía đông lục địa, có khắc những biểu tượng kì quái. Thiếu niên cô nhi Trần Trường Sinh vì chữa bệnh cải mệnh đã rời khỏi sư phụ của mình, đem theo một bức hôn thư đến nhân gian…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Trạch Thiên Ký – Chap 8419/04/2018
Trạch Thiên Ký – Chap 8302/02/2018
Trạch Thiên Ký – Chap 8230/01/2018
Trạch Thiên Ký – Chap 8124/01/2018
Trạch Thiên Ký – Chap 8022/01/2018
Trạch Thiên Ký – Chap 7919/01/2018
Trạch Thiên Ký – Chap 7817/01/2018
Trạch Thiên Ký – Chap 7714/01/2018
Trạch Thiên Ký – Chap 7611/01/2018
Trạch Thiên Ký – Chap 7507/01/2018
Trạch Thiên Ký – Chap 7431/12/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 7323/12/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 7221/12/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 7118/12/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 7017/12/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 6916/12/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 6814/12/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 67.217/04/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 67.114/04/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 66.225/03/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 66.124/03/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 65.223/03/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 65.122/03/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 64.220/03/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 64.118/03/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 63.217/03/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 63.116/03/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 62.214/03/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 62.112/03/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 61.211/03/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 61.109/03/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 60.207/03/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 60.106/03/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 59.202/03/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 59.101/03/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 58.227/02/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 58.126/02/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 57.224/02/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 57.123/02/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 56.222/02/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 56.121/02/2017
Trạch Thiên Ký – Chap 55.222/11/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 55.116/11/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 54.207/11/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 54.101/11/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 53.224/10/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 53.122/10/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 52.217/10/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 52.114/10/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 51.204/10/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 51.103/10/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 50.202/10/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 50.101/10/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 49.230/09/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 49.129/09/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 48.228/09/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 48.127/09/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 47.224/09/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 47.122/09/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 46.209/08/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 46.108/08/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 45.207/08/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 45.106/08/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 44.204/08/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 44.103/08/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 43.202/08/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 43.101/08/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 42.231/07/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 42.130/07/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 41.229/07/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 41.128/07/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 40.227/07/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 40.117/06/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 39.214/06/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 39.102/06/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 38.231/05/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 38.130/05/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 37.228/05/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 37.126/05/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 36.225/05/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 36.124/05/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 35.223/05/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 35.121/05/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 34.218/05/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 34.117/05/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 33.213/05/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 33.112/05/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 32.211/05/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 32.110/05/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 31.231/03/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 31.130/03/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 30.229/03/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 30.128/03/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 29.227/03/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 29.121/03/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 28.220/03/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 28.118/03/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 27.217/03/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 27.116/03/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 26.216/03/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 26.114/03/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 25.212/03/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 25.111/03/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 2410/03/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 2309/03/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 22.208/03/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 22.107/03/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 21.203/03/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 21.101/03/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 20.229/02/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 20.128/02/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 19.227/02/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 19.126/02/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 18.222/02/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 18.121/02/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 17.218/02/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 17.117/02/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 16.215/02/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 16.112/02/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 15.208/02/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 15.106/02/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 14.203/02/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 14.102/02/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 13.230/01/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 13.129/01/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 12.228/01/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 12.127/01/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 11.226/01/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 11.125/01/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 10.223/01/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 10.123/01/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 9.222/01/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 9.121/01/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 8.220/01/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 8.119/01/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 7.218/01/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 7.116/01/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 6.213/01/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 6.112/01/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 5.211/01/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 5.110/01/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 4.209/01/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 4.108/01/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 3.205/01/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 3.102/01/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 2.201/01/2016
Trạch Thiên Ký – Chap 2.131/12/2015
Trạch Thiên Ký – Chap 1.226/12/2015
Trạch Thiên Ký – Chap 1.117/12/2015

Bình luận