#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Trả Thù Trường Trung Học 2016

Trả Thù Trường Trung Học 2016

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Trần Nguyễn Quỳnh Hoa
Ngày thêm: 09/05/2016

Tiếp nối, series Trả Thù Trường Trung Học, phiên bản 2016 Trường học lần này có vẻ thảm khốc hơn lần trước :)) Màu sắc hơn và kịch tính hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận