#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha!

Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenmh.com
Ngày thêm: 18/10/2018

Triệu Hạo là tổng tài của một tập đoàn lớn, đẹp trai, tài giỏi, giàu có, bời vì độc thân nhiều năm nên bị mọi người đồn là đồng tính luyến ái. Để loại bỏ lời đồn nên tổng tài đại nhân bỏ số tiền lớn ra để mua robot cao cấp Lục Thanh để đóng giả bạn gái của mình.

Nhưng tại sao một robot rõ ràng chỉ làm theo trình tự này, ngoại trừ năng lực cao siêu ra lại có nhiều ý nghĩ dư thừa như vậy? Lục Thanh tỏ vẻ đóng giả làm robot như thế này phải chịu áp lực rất lơn a…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 6131/08/2020
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 6026/08/2020
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 5912/08/2020
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 5824/06/2020
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 5708/06/2020
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 5621/05/2020
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 5515/05/2020
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 5420/04/2020
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 5324/12/2019
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 5219/12/2019
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 5113/12/2019
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 5012/11/2019
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 4911/11/2019
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 4808/11/2019
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 4704/11/2019
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 4602/11/2019
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 4517/10/2019
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 4414/10/2019
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 4309/10/2019
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 4226/09/2019
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 4124/09/2019
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 4021/09/2019
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 3901/09/2019
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 3826/08/2019
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 3718/07/2019
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 3624/06/2019
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 3523/06/2019
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 3416/06/2019
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 3327/05/2019
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 3226/05/2019
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 3103/05/2019
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 3010/04/2019
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 2904/03/2019
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 2830/01/2019
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 2707/01/2019
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 2605/01/2019
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 2504/01/2019
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 2408/12/2018
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 2327/11/2018
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 2225/11/2018
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 2123/11/2018
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 2021/11/2018
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 1918/11/2018
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 1817/11/2018
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 1717/11/2018
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 1615/11/2018
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 1514/11/2018
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 1413/11/2018
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 1307/11/2018
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 1206/11/2018
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 1105/11/2018
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 1005/11/2018
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 904/11/2018
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 801/11/2018
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 731/10/2018
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 623/10/2018
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 522/10/2018
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 421/10/2018
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 319/10/2018
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 219/10/2018
Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha! – Chap 118/10/2018

Bình luận