#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê

Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 02/10/2017

Lời tác giả dài ngoẵng, tóm tắt lại trong 2 câu đó là: một đôi nam nữ say rượu xong rồi “ấy ấy”, về sau thế nào thì coi truyện đi thì biết. Truyện chữ có, tên trùng với tên truyện tranh.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 13326/11/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 13223/11/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 13122/11/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 13014/11/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 12912/11/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 12831/10/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 12730/10/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 12607/10/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 12505/10/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 12402/10/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 12323/09/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 12213/09/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 12110/09/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 12007/09/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 11931/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 11829/08/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 11712/04/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 11625/02/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 11522/02/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 11415/02/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 11305/02/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 11228/01/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 11125/01/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 11024/01/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 10910/01/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 10807/01/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 10704/01/2019
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 10628/12/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 10524/12/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 10419/12/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 10316/12/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 10211/12/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 10105/12/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 10029/11/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 9926/11/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 9824/11/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 9720/11/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 9613/11/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 9507/11/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 9431/10/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 9329/10/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 9224/10/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 9118/10/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 9016/10/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 8910/10/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 8804/10/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 8702/10/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 8601/10/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 8529/09/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 8428/09/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 8327/09/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 8225/09/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 8123/09/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 8022/09/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 7921/09/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 7820/09/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 7719/09/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 7608/09/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 7528/08/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 7426/08/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 7319/08/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 7216/08/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 7115/08/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 7014/08/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 6912/08/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 6809/08/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 6706/08/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 6605/08/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 6504/08/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 6401/08/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 6323/07/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 6222/07/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 6121/07/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 6012/07/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 5906/07/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 5820/06/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 5707/06/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 5602/06/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 5501/06/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 5431/05/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 5329/05/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 5228/05/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 5122/05/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 5020/05/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 4915/05/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 4805/05/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 4703/05/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 4615/04/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 4513/04/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 4408/04/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 4303/04/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 4231/03/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 4130/03/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 4026/03/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 3925/03/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 3823/03/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 3720/03/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 3607/03/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 3502/03/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 3422/02/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 3318/02/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 3212/02/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 3112/02/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 3031/01/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 2925/01/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 2823/01/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 2720/01/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 2615/01/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 2509/01/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 2403/01/2018
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 2327/12/2017
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 2224/12/2017
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 2121/12/2017
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 2013/12/2017
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 1911/12/2017
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 1806/12/2017
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 1729/11/2017
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 1622/11/2017
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 1515/11/2017
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 1409/11/2017
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 1302/11/2017
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 1230/10/2017
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 1119/10/2017
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 1012/10/2017
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 910/10/2017
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 809/10/2017
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 708/10/2017
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 608/10/2017
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 506/10/2017
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 405/10/2017
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 304/10/2017
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 203/10/2017
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê – Chap 102/10/2017

Bình luận