#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
VIC Mobile Top
Tổng Hợp Ngoại Truyện

Tổng Hợp Ngoại Truyện

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Tổng hợp nhiều nguồn
Ngày thêm: 19/06/2015

Tổng hợp ngoại truyện tại đây…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Phong Khởi Thương Lam Ngoại Truyện – Chap 1218/12/2017
Phong Khởi Thương Lam Ngoại Truyện – Chap 1104/12/2017
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Ngoại Truyện – Chap 1327/08/2017
Tam Nhãn Hao Thiên Lục Ngoại Truyện – Chap 1715/08/2017
Tam Nhãn Hao Thiên Lục Ngoại Truyện – Chap 1615/08/2017
Phượng Nghịch Thiên Hạ Ngoại Truyện – Chap 105/08/2017
Câu Lạc Bộ Ngôi Sao Ngoại Truyện – Chap 1013/07/2017
Câu Lạc Bộ Ngôi Sao Ngoại Truyện – Chap 912/07/2017
Câu Lạc Bộ Ngôi Sao Ngoại Truyện – Chap 810/07/2017
Câu Lạc Bộ Ngôi Sao Ngoại Truyện – Chap 708/07/2017
Câu Lạc Bộ Ngôi Sao Ngoại Truyện – Chap 607/07/2017
Câu Lạc Bộ Ngôi Sao Ngoại Truyện – Chap 506/07/2017
Tam Nhãn Hao Thiên Lục Ngoại Truyện – Chap 1505/07/2017
Tam Nhãn Hao Thiên Lục Ngoại Truyện – Chap 1404/07/2017
Câu Lạc Bộ Ngôi Sao Ngoại Truyện – Chap 430/06/2017
Câu Lạc Bộ Ngôi Sao Ngoại Truyện – Chap 328/06/2017
Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000 Ngoại Truyện – Chap 1308/06/2017
Huyết Tộc Cấm Vực Ngoại Truyện – Chap 1119/04/2017
Thiên Giáng Hiền Thục Nam Ngoại Truyện – Chap 318/04/2017
Tam Nhãn Hao Thiên Lục Ngoại Truyện – Chap 1317/04/2017
Phong Khởi Thương Lam Ngoại Truyện – Chap 1017/04/2017
Tam Nhãn Hao Thiên Lục Ngoại Truyện – Chap 1212/01/2017
Tam Nhãn Hao Thiên Lục Ngoại Truyện – Chap 1111/01/2017
Tam Nhãn Hao Thiên Lục Ngoại Truyện – Chap 1010/01/2017
Tam Nhãn Hao Thiên Lục Ngoại Truyện – Chap 924/09/2016
Huyết Tộc Cấm Vực Ngoại Truyện – Chap 1021/09/2016
Huyết Tộc Cấm Vực Ngoại Truyện – Chap 919/09/2016
Huyết Tộc Cấm Vực Ngoại Truyện – Chap 829/08/2016
Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000 Ngoại Truyện – Chap 12.226/08/2016
Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000 Ngoại Truyện – Chap 12.126/07/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Ngoại Truyện – Chap 12.120/07/2016
Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000 Ngoại Truyện – Chap 1114/06/2016
Tam Nhãn Hao Thiên Lục Ngoại Truyện – Chap 828/05/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Ngoại Truyện – Chap 1107/05/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Ngoại Truyện – Chap 1025/04/2016
Tam Nhãn Hao Thiên Lục Ngoại Truyện – Chap 717/04/2016
Cố Lên Nào Đại Ma Vương Ngoại Truyện – Chap 202/04/2016
Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000 Ngoại Truyện – Chap 1001/04/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Ngoại Truyện – Chap 913/03/2016
Tam Nhãn Hao Thiên Lục Ngoại Truyện – Chap 626/02/2016
Lam Sí Ngoại Truyện – Chap 1002/02/2016
Lam Sí Ngoại Truyện – Chap 902/02/2016
Lam Sí Ngoại Truyện – Chap 802/02/2016
Tam Nhãn Hao Thiên Lục Ngoại Truyện – Chap 523/01/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Ngoại Truyện – Chap 817/01/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Ngoại Truyện – Chap 713/01/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Ngoại Truyện – Chap 608/01/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Ngoại Truyện – Chap 507/01/2016
Tam Nhãn Hao Thiên Lục Ngoại Truyện – Chap 406/01/2016
Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000 Ngoại Truyện – Chap 902/01/2016
Phong Khởi Thương Lam Ngoại Truyện – Chap 902/01/2016
Cố Lên Nào Đại Ma Vương Ngoại Truyện – Chap 101/01/2016
Huyết Tộc Cấm Vực Ngoại Truyện – Chap 730/12/2015
Tam Nhãn Hao Thiên Lục Ngoại Truyện – Chap 327/12/2015
Huyết Tộc Cấm Vực Ngoại Truyện – Chap 625/12/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Ngoại Truyện – Chap 423/12/2015
Phong Khởi Thương Lam Ngoại Truyện – Chap 822/12/2015
Phong Khởi Thương Lam Ngoại Truyện – Chap 722/12/2015
Tướng Dạ Ngoại Truyện – Chap 128/11/2015
Đoạt Bảo Đại Chiến – 115/11/2015
Phong Khởi Thương Lam Ngoại Truyện – Chap 607/11/2015
Bàn Long Ngoại Truyện – Chap 506/11/2015
Lam Sí Ngoại Truyện – Chap 701/11/2015
Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000 Ngoại Truyện – Chap 819/10/2015
Phong Khởi Thương Lam Ngoại Truyện – Chap 518/10/2015
Lam Sí Ngoại Truyện – Chap 618/10/2015
Phong Khởi Thương Lam Ngoại Truyện – Chap 416/09/2015
Bàn Long Ngoại Truyện – Chap 420/08/2015
Thâu Tinh Cửu Nguyệt Thiên Ngoại Truyện – Chap 102/08/2015
Huyết Tộc Cấm Vực Ngoại Truyện – Chap 520/07/2015
Mỹ Hình Yêu Tinh Đại Hỗn Chiến Ngoại Truyện – Chap 601/07/2015
Bàn Long Ngoại Truyện – Chap 319/06/2015
Bàn Long Ngoại Truyện – Chap 219/06/2015
Bàn Long Ngoại Truyện – Chap 119/06/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Ngoại Truyện – Chap 202/06/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Ngoại Truyện – Chap 101/06/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Ngoại Truyện – Chap 326/05/2015
Naruto Ngoại Truyện – Chap 221/05/2015
Huyết Tộc Cấm Vực Ngoại Truyện – Chap 401/05/2015
Naruto Ngoại Truyện: Gương Mặt Thầy Kakashi – Chap 127/04/2015
Lam Sí Ngoại Truyện – Chap 508/04/2015
Lam Sí Ngoại Truyện – Chap 407/04/2015
Lam Sí Ngoại Truyện – Chap 301/04/2015
Lam Sí Ngoại Truyện – Chap 228/03/2015
Lam Sí Ngoại Truyện – Chap 123/03/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Ngoại Truyện – Chap 207/03/2015
Phong Khởi Thương Lam Ngoại Truyện – Chap 305/03/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ Ngoại Truyện – Chap 104/03/2015
Huyết Tộc Cấm Vực Ngoại Truyện – Chap 303/03/2015
Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000 Ngoại Truyện – Chap 701/03/2015
Phong Khởi Thương Lam Ngoại Truyện – Chap 227/02/2015
Huyết Tộc Cấm Vực Ngoại Truyện – Chap 225/02/2015
Câu Lạc Bộ Ngôi Sao Ngoại Truyện – Chap 2.224/02/2015
Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000 Ngoại Truyện – Chap 624/02/2015
Câu Lạc Bộ Ngôi Sao Ngoại Truyện – Chap 2.124/02/2015
Huyết Tộc Cấm Vực Ngoại Truyện – Chap 124/02/2015
Phong Khởi Thương Lam Ngoại Truyện – Chap 123/02/2015
Tam Nhãn Hao Thiên Lục Ngoại Truyện – Chap 209/02/2015
Tam Nhãn Hao Thiên Lục Ngoại Truyện – Chap 124/12/2014
Mỹ Hình Yêu Tinh Đại Hỗn Chiến Ngoại Truyện – Chap 518/12/2014
Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000 Ngoại Truyện – Chap 5.215/11/2014
Mỹ Hình Yêu Tinh Đại Hỗn Chiến Ngoại Truyện – Chap 408/11/2014
Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000 Ngoại Truyện – Chap 5.127/10/2014
Mỹ Hình Yêu Tinh Đại Hỗn Chiến Ngoại Truyện – Chap 323/10/2014
Thiên Giáng Hiền Thục Nam Ngoại Truyện – Chap 222/10/2014
Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000 Ngoại Truyện – Chap 421/10/2014
Thiên Giáng Hiền Thục Nam Ngoại Truyện – Chap 121/10/2014
Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000 Ngoại Truyện – Chap 320/10/2014
Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000 Ngoại Truyện – Chap 220/10/2014
Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000 Ngoại Truyện – Chap 120/10/2014
Mỹ Hình Yêu Tinh Đại Hỗn Chiến Ngoại Truyện – Chap 220/10/2014
Mỹ Hình Yêu Tinh Đại Hỗn Chiến Ngoại Truyện – Chap 120/10/2014
Câu Lạc Bộ Ngôi Sao Ngoại Truyện – Chap 106/09/2014

Bình luận