Tokyo Ghoul: RE

Tokyo Ghoul: RE

Tên khác: Không có
Tác giả: Ishida Sui
Nhóm dịch: Deathplace
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: dpmanga.net
Ngày thêm: 16/10/2014

 

Phần tiếp theo của Tokyo Ghoul, câu chuyện về chàng ghoul một mắt Kaneki Ken…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Tokyo Ghoul: RE – Chap 15617/01/2018
Tokyo Ghoul: RE – Chap 15529/12/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 15420/12/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 15314/12/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 15207/12/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 15103/12/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 15025/11/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 14919/11/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 14809/11/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 14703/11/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 14625/10/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 14517/10/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 14410/10/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 14305/10/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 14229/09/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 14120/09/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 14013/09/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 13907/09/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 13801/09/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 13724/08/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 13614/08/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 13503/08/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 13401/08/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 13317/07/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 13212/07/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 13105/07/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 13027/06/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 12920/06/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 12813/06/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 12708/06/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 12630/05/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 12521/05/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 12415/05/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 12311/05/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 12226/04/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 12118/04/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 12011/04/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 11906/04/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 11806/04/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 11721/03/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 11616/03/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 11508/03/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 11401/03/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 11322/02/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 11214/02/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 11108/02/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 11031/01/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 10924/01/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 10816/01/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 10710/01/2017
Tokyo Ghoul: RE – Chap 10627/12/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 10516/12/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 10412/12/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 10302/12/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 10224/11/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 10117/11/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 10008/11/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 9903/11/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 9826/10/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 9721/10/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 9609/10/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 9508/10/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 9426/09/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 9326/09/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 9226/09/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 9104/09/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 9028/08/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 8922/08/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 8807/08/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 8701/08/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 8625/07/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 8516/07/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 8410/07/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 8303/07/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 8226/06/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 8126/06/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 8013/06/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 7906/06/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 7830/05/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 7723/05/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 7616/05/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 7509/05/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 7425/04/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 7318/04/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 7218/04/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 7104/04/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 7029/03/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 6920/03/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 6817/03/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 6709/03/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 6601/03/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 6523/02/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 6421/02/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 6321/02/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 6221/02/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 6121/02/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 6021/02/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 5921/02/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 5808/01/2016
Tokyo Ghoul: RE – Chap 5722/12/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 5613/12/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 5507/12/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 5402/12/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 5324/11/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 5209/11/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 5109/11/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 5031/10/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 4926/10/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 4818/10/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 4711/10/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 4605/10/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 4528/09/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 4421/09/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 4316/09/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 4210/09/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 4107/09/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 4023/08/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 3918/08/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 3804/08/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 3728/07/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 3620/07/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 3514/07/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 3405/07/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 3328/06/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 32.521/06/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 3220/06/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 31.515/06/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 3110/06/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 3006/06/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 2925/05/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 2821/05/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 2712/05/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 2605/05/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 2521/04/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 2415/04/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 2306/04/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 2231/03/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 2125/03/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 2017/03/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 1917/03/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 1817/03/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 1615/03/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 1715/03/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 1514/03/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 1408/03/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 1306/03/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 1202/03/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 1125/02/2015
Tokyo Ghoul: RE – Chap 1017/12/2014
Tokyo Ghoul: RE – Chap 909/12/2014
Tokyo Ghoul: RE – Chap 801/12/2014
Tokyo Ghoul: RE – Chap 723/11/2014
Tokyo Ghoul: RE – Chap 620/11/2014
Tokyo Ghoul: RE – Chap 520/11/2014
Tokyo Ghoul: RE – Chap 420/11/2014
Tokyo Ghoul: RE – Chap 308/11/2014
Tokyo Ghoul: RE – Chap 204/11/2014
Tokyo Ghoul: RE – Chap 116/10/2014

Bình luận

Tết 2018