#Vương Gia Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc

Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Tranh Thập Cẩm, Lạc Thiên
Ngày thêm: 07/07/2017

Cô gái chuyên đóng vai Nữ phụ ác độc vì muốn được đi lên, “hiến thân” cho ảnh đế có sở thích xấu xa khác với vẻ bề ngoài, cùng xem “đồ đê tiện đẹp đẽ” dũng đấu như thế nào với trà xanh biểu bạch liên hoa.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 8426/03/2020
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 8326/03/2020
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 8226/03/2020
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 8126/03/2020
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 8026/03/2020
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 7926/03/2020
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 7826/03/2020
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 7726/03/2020
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 7626/03/2020
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 7526/03/2020
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 7426/03/2020
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 7326/03/2020
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 7226/03/2020
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 7126/03/2020
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 7026/03/2020
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 6926/03/2020
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 6822/01/2020
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 6722/01/2020
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 6601/08/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 6530/07/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 6427/07/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 6324/07/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 6222/07/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 6120/07/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 6018/07/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 5916/07/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 5815/07/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 5713/07/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 5605/06/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 5503/06/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 5403/06/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 5302/06/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 5231/05/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 5130/05/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 5029/05/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 4928/05/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 4827/05/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 4726/05/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 4625/05/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 4518/05/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 4428/04/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 4328/04/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 4228/04/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 4128/04/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 4017/03/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 3912/03/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 3812/03/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 3712/03/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 3612/03/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 3505/03/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 3420/01/2019
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 3326/12/2018
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 3203/12/2018
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 3105/11/2018
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 3012/10/2018
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 2904/10/2018
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 2824/09/2018
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 2719/09/2018
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 2614/09/2018
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 2507/09/2018
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 2427/08/2018
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 2325/07/2018
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 2225/07/2018
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 2116/06/2018
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 2012/06/2018
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 1928/05/2018
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 1820/05/2018
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 1717/05/2018
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 1617/05/2018
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 1522/04/2018
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 1414/03/2018
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 1311/12/2017
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 1206/10/2017
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 1121/09/2017
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 1021/09/2017
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 914/08/2017
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 808/08/2017
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 727/07/2017
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 624/07/2017
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 517/07/2017
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 414/07/2017
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 314/07/2017
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 207/07/2017
Tôi Không Phải Nữ Phụ Ác Độc – Chap 107/07/2017

Bình luận