#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Tôi Không Muốn Coi Em Là Chị Nữa

Tôi Không Muốn Coi Em Là Chị Nữa

Tên khác: Story of Guchi & Jianglan, 1st Kiss
Tác giả: Mễ Sa (Misha)
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: ngonphongcomics.com
Ngày thêm: 29/11/2018

Xem cho vui…

Ghé thăm Ngôn Phong Comics để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận