#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống

Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.com
Ngày thêm: 15/11/2018

Xuyên việt tới thế giới trò chơi! Nhân vật chính Long Phi mang theo một hệ thống cuồng bạo thức tỉnh bên trongthế giới trò chơi, giết quái lên cấp, giết người cũng thăng cấp, nghịch tập báo thù, nghiền ép tam giới, đã bạo hết thảy người không phục!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 3929/01/2019
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 3823/01/2019
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 3720/01/2019
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 3615/01/2019
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 3513/01/2019
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 3418/12/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 3317/12/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 3216/12/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 3115/12/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 3014/12/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 2913/12/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 2812/12/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 2711/12/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 2610/12/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 2509/12/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 2408/12/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 2307/12/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 2206/12/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 2105/12/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 2004/12/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 1903/12/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 1802/12/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 1701/12/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 1601/12/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 1529/11/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 1428/11/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 1327/11/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 1226/11/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 1125/11/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 1024/11/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 923/11/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 822/11/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 721/11/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 620/11/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 519/11/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 418/11/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 316/11/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 216/11/2018
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống – Chap 115/11/2018

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng