#Tổng Tài Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống

Tối Cường Nông Dân Hệ Thống

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Hắc Bạch Team
Ngày thêm: 20/09/2018

Anh tên là Lý Thanh tính tình vống nóng nảy, vốn chỉ là muốn đi làm để cho khỏi rãnh để che dấu cái thứ năng lực quái quỷ đó, nhưng vô hình bị dính dấp đến đại gia tộc trong đấu tranh, mà hắn bản thân sau lưng lại có động trời bí mật!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 10229/08/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 10129/08/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 10029/08/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 9929/08/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 9824/08/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 9723/08/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 9622/08/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 9521/08/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 9420/08/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 9319/08/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 9218/08/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 9117/08/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 9016/08/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 8915/08/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 8814/08/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 8713/08/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 8612/08/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 8511/08/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 8410/08/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 8309/08/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 8208/08/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 8107/08/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 8006/08/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 7905/08/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 7804/08/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 7703/08/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 7602/08/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 7501/08/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 7431/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 7330/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 7229/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 7128/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 7027/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 6926/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 6825/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 6724/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 6623/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 6522/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 6421/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 6320/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 6219/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 6118/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 6017/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 5916/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 5815/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 5714/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 5613/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 5512/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 5411/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 5310/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 5209/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 5107/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 5006/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 4905/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 4804/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 4703/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 4602/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 4501/07/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 4430/06/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 4329/06/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 4228/06/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 4126/06/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 4025/06/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 3925/06/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 3823/06/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 3723/06/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 3620/06/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 3520/06/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 3420/06/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 3320/06/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 3213/06/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 3111/06/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 3009/06/2019
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 2930/11/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 2830/11/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 2730/11/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 2630/11/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 2530/11/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 2430/11/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 2330/11/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 2230/11/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 2130/11/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 2023/11/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 1923/11/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 1823/11/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 1721/11/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 1620/11/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 1520/11/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 1419/11/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 1319/11/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 1218/11/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 1117/11/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 1016/11/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 915/11/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 815/11/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 704/11/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 631/10/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 531/10/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 430/10/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 330/10/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 230/10/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 1.530/10/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 129/10/2018
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống – Chap 020/09/2018

Bình luận