#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả!

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: Lục Dương
Ngày thêm: 20/01/2017

Chuyện gái theo đuôi idol, bị người yêu từ mặt. Trong lúc đớn đau, tinh thần hoảng loạn, nàng ta va vào ai đó, sáng thức dậy đã thấy mình nằm ở giường ải, giường ai…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 12522/06/2018
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 12412/06/2018
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 12307/06/2018
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 12230/05/2018
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 12122/05/2018
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 12017/05/2018
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 11908/05/2018
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 11803/05/2018
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 11724/04/2018
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 11617/04/2018
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 11510/04/2018
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 11403/04/2018
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 11327/03/2018
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 11220/03/2018
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 11113/03/2018
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 11006/03/2018
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 10927/02/2018
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 10821/02/2018
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 10713/02/2018
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 10609/02/2018
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 10507/02/2018
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 10430/01/2018
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 10328/01/2018
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 10224/01/2018
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 10116/01/2018
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 10009/01/2018
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 9906/01/2018
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 9802/01/2018
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 9729/12/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 9622/12/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 9519/12/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 9416/12/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 9313/12/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 9209/12/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 9105/12/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 9002/12/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 8928/11/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 8823/11/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 8719/11/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 8615/11/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 8510/11/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 8407/11/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 8307/11/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 8231/10/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 8129/10/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 8025/10/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 7921/10/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 7817/10/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 7714/10/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 7610/10/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 7506/10/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 7403/10/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 7329/09/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 7226/09/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 7122/09/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 7020/09/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 6916/09/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 6812/09/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 6708/09/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 6605/09/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 6503/09/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 6430/08/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 6325/08/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 6222/08/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 6120/08/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 6015/08/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 5912/08/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 5808/08/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 5706/08/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 5603/08/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 5528/07/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 5427/07/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 5321/07/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 5218/07/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 5114/07/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 5011/07/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 4908/07/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 4804/07/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 4730/06/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 4627/06/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 4525/06/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 4425/06/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 4317/06/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 4215/06/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 4111/06/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 4007/06/2017
TôI Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả – Chap 3902/06/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 3830/05/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 3727/05/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 3627/05/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 3521/05/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 3421/05/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 3313/05/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 3213/05/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 3108/05/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 3003/05/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 2901/05/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 2801/05/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 2722/04/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 2619/04/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 2515/04/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 2412/04/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 2307/04/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 2205/04/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 2101/04/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 2028/03/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 1925/03/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 1821/03/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 1717/03/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 1615/03/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 1511/03/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 1407/03/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 1305/03/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 1201/03/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 1124/02/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 1021/02/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 917/02/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 814/02/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 710/02/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 607/02/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 503/02/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 401/02/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 327/01/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 224/01/2017
Tôi Bị Idol… Chuyện Không Thể Tả! – Chap 120/01/2017

Bình luận