Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki

Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki

Tên khác: Không có
Tác giả: RIKUDOU Shuuya, SHIINA Howahowa
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: LH Manga
Ngày thêm: 10/10/2016

 
 

Câu chuyện về Game thủ – chơi hệ cung lên đến bậc cao thủ – rất ư là hư cấu – vào đọc để xem câu chuyện dở khóc dở cười một một cao thủ hệ cung trong Game nhé!

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 3629/08/2017
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 3508/08/2017
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 3420/07/2017
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 3316/07/2017
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 3206/06/2017
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 3123/05/2017
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 3008/03/2017
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 2918/01/2017
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 2819/12/2016
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 2714/11/2016
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 2611/10/2016
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 2511/10/2016
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 2411/10/2016
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 2311/10/2016
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 2211/10/2016
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 2111/10/2016
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 2011/10/2016
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 1911/10/2016
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 1811/10/2016
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 1711/10/2016
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 1611/10/2016
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 1511/10/2016
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 1411/10/2016
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 1311/10/2016
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 1211/10/2016
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 1111/10/2016
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 1011/10/2016
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 911/10/2016
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 810/10/2016
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 710/10/2016
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 610/10/2016
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 510/10/2016
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 410/10/2016
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 310/10/2016
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 210/10/2016
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki – Chap 110/10/2016

Bình luận