#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Tố Thủ Già Thiên

Tố Thủ Già Thiên

Tên khác: Một Tay Che Trời
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Đàm Khâu Các
Ngày thêm: 05/05/2018

Truyện kể vời thời kỷ nguyên 700 năm trước, thời còn những sự việc vô cùng bí ẩn và cùng với những phép màu!.

“Tình yêu ư? Hay là hận thù” Một nơi ở hoàng cung đầy sự khốc liệt chỉ có những kẻ mạnh mới tồn tại.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận