Tình Yêu Sắc Anh Thảo

Tình Yêu Sắc Anh Thảo

Tên khác: 恋是樱草色
Tác giả: 晗旭
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lục Dương
Ngày thêm: 19/12/2015

 
 

Những vui vẻ, bi thương và cả cuộc gặp gỡ quan trọng nhất đời tôi… tất cả đều bắt đầu từ mùa hoa anh thảo nở rộ đó, năm ấy tôi 16 tuổi

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 23.211/09/2017
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 2328/08/2017
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 22.215/08/2017
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 2203/08/2017
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 2111/07/2017
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 20.530/06/2017
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 2008/06/2017
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 19.506/06/2017
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 1901/06/2017
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 18.229/04/2017
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 1810/04/2017
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 17.227/03/2017
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 17.113/03/2017
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 16.501/03/2017
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 16.314/02/2017
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 16.206/02/2017
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 16.123/01/2017
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 15.211/01/2017
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 15.125/12/2016
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 1412/12/2016
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 1312/11/2016
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 12.217/10/2016
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 12.103/10/2016
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 1104/09/2016
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 1004/07/2016
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 902/06/2016
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 805/05/2016
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 724/04/2016
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 624/03/2016
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 528/02/2016
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 414/01/2016
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 301/01/2016
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 225/12/2015
Tình Yêu Sắc Anh Thảo – Chap 119/12/2015

Bình luận