#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
VIC Mobile Top
Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

Tên khác: Không có
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.com
Ngày thêm: 17/05/2014

Một câu truyện tiên hiệp hoành tráng kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên Thần Giới tìm người yêu. Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, phát triển lên sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình.Truyện mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó khăn, cố gắng đến cực hạn của bản thân nhân vật chính để đi tìm được tình yêu của mình.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tinh Thần Biến – Chap 45305/04/2018
Tinh Thần Biến – Chap 45201/04/2018
Tinh Thần Biến – Chap 45129/03/2018
Tinh Thần Biến – Chap 45023/03/2018
Tinh Thần Biến – Chap 44921/03/2018
Tinh Thần Biến – Chap 44818/03/2018
Tinh Thần Biến – Chap 44717/03/2018
Tinh Thần Biến – Chap 44616/03/2018
Tinh Thần Biến – Chap 44515/03/2018
Tinh Thần Biến – Chap 44413/03/2018
Tinh Thần Biến – Chap 44309/03/2018
Tinh Thần Biến – Chap 44206/03/2018
Tinh Thần Biến – Chap 44103/03/2018
Tinh Thần Biến – Chap 44001/03/2018
Tinh Thần Biến – Chap 43926/02/2018
Tinh Thần Biến – Chap 43825/02/2018
Tinh Thần Biến – Chap 43724/02/2018
Tinh Thần Biến – Chap 43623/02/2018
Tinh Thần Biến – Chap 43522/02/2018
Tinh Thần Biến – Chap 43421/02/2018
Tinh Thần Biến – Chap 43320/02/2018
Tinh Thần Biến – Chap 43219/02/2018
Tinh Thần Biến – Chap 43118/02/2018
Tinh Thần Biến – Chap 43017/02/2018
Tinh Thần Biến – Chap 42916/02/2018
Tinh Thần Biến – Chap 42815/02/2018
Tinh Thần Biến – Chap 42714/02/2018
Tinh Thần Biến – Chap 42613/02/2018
Tinh Thần Biến – Chap 42512/02/2018
Tinh Thần Biến – Chap 42411/02/2018
Tinh Thần Biến – Chap 42310/02/2018
Tinh Thần Biến – Chap 42209/02/2018
Tinh Thần Biến – Chap 42108/02/2018
Tinh Thần Biến – Chap 42007/02/2018
Tinh Thần Biến – Chap 41906/02/2018
Tinh Thần Biến – Chap 41805/02/2018
Tinh Thần Biến – Chap 41704/02/2018
Tinh Thần Biến – Chap 41603/02/2018
Tinh Thần Biến – Chap 41502/02/2018
Tinh Thần Biến – Chap 41401/02/2018
Tinh Thần Biến – Chap 41331/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 41230/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 41129/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 41028/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 40927/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 40827/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 40726/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 40625/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 40524/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 40423/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 40322/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 40221/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 40120/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 40019/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 39918/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 39817/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 39716/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 39615/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 39514/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 39413/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 39312/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 39211/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 39110/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 39009/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 38907/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 38806/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 38705/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 38604/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 38502/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 38401/01/2018
Tinh Thần Biến – Chap 38331/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 38230/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 38129/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 38028/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 37927/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 37826/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 37725/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 37624/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 37523/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 37422/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 37321/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 37221/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 37119/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 37018/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 36917/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 36816/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 36715/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 36614/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 36513/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 36412/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 36311/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 36210/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 36109/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 36008/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 35907/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 35806/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 35705/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 35604/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 35503/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 35402/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 35301/12/2017
Tinh Thần Biến – Chap 35230/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 35129/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 35028/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 34927/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 34826/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 34725/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 34624/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 34523/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 34422/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 34321/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 34220/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 34119/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 34018/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 33917/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 33816/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 33715/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 33614/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 33513/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 33412/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 33311/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 33210/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 33110/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 33009/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 32908/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 32807/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 32706/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 32604/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 32503/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 32403/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 32302/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 32201/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 32101/11/2017
Tinh Thần Biến – Chap 32031/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 31931/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 31830/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 31729/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 31628/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 31527/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 31426/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 31325/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 31224/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 31123/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 31021/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 30920/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 30819/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 30718/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 30617/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 30516/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 30415/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 30314/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 30213/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 30112/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 30011/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 29910/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 29809/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 29708/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 29608/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 29506/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 29405/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 29304/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 29203/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 29102/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 29001/10/2017
Tinh Thần Biến – Chap 28930/09/2017
Tinh Thần Biến – Chap 28829/09/2017
Tinh Thần Biến – Chap 28728/09/2017
Tinh Thần Biến – Chap 28627/09/2017
Tinh Thần Biến – Chap 28526/09/2017
Tinh Thần Biến – Chap 28425/09/2017
Tinh Thần Biến – Chap 28324/09/2017
Tinh Thần Biến – Chap 28223/09/2017
Tinh Thần Biến – Chap 28122/09/2017
Tinh Thần Biến – Chap 28021/09/2017
Tinh Thần Biến – Chap 27920/09/2017
Tinh Thần Biến – Chap 27819/09/2017
Tinh Thần Biến – Chap 27718/09/2017
Tinh Thần Biến – Chap 27616/09/2017
Tinh Thần Biến – Chap 27515/09/2017
Tinh Thần Biến – Chap 27414/09/2017
Tinh Thần Biến – Chap 27313/09/2017
Tinh Thần Biến – Chap 27212/09/2017
Tinh Thần Biến – Chap 27110/09/2017
Tinh Thần Biến – Chap 27009/09/2017
Tinh Thần Biến – Chap 26908/09/2017
Tinh Thần Biến – Chap 26807/09/2017
Tinh Thần Biến – Chap 26706/09/2017
Tinh Thần Biến – Chap 26605/09/2017
Tinh Thần Biến – Chap 26504/09/2017
Tinh Thần Biến – Chap 26403/09/2017
Tinh Thần Biến – Chap 26302/09/2017
Tinh Thần Biến – Chap 26201/09/2017
Tinh Thần Biến – Chap 26131/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 26030/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 25929/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 25828/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 25727/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 25626/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 25525/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 25424/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 25323/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 25222/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 25121/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 25020/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 24919/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 24818/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 24717/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 24616/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 24515/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 24414/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 24313/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 24213/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 24111/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 24010/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 23909/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 23808/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 23707/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 23606/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 23505/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 23404/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 23303/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 23202/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 23101/08/2017
Tinh Thần Biến – Chap 23031/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 22930/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 22830/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 22729/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 22628/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 22527/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 22426/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 22325/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 22224/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 22123/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 22022/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 21921/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 21820/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 21719/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 21618/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 21517/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 21416/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 21315/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 21214/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 21113/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 21012/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 20911/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 20810/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 20709/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 20608/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 20507/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 20406/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 20305/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 20204/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 20103/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 20002/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 19901/07/2017
Tinh Thần Biến – Chap 19830/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 19729/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 19628/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 19527/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 19426/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 19325/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 19224/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 19123/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 19022/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 18921/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 18820/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 18719/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 18618/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 18517/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 18416/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 18315/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 18214/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 18113/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 18013/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 17912/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 17812/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 17711/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 17610/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 17509/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 17408/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 17308/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 17207/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 17106/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 17005/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 16904/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 16803/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 16702/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 16601/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 16501/06/2017
Tinh Thần Biến – Chap 16431/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 16330/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 16229/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 16128/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 16027/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 15926/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 15825/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 15724/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 15623/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 15522/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 15421/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 15320/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 15219/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 15118/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 15017/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 14916/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 14815/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 14714/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 14613/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 14512/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 14411/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 14310/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 14209/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 14108/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 14007/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 13906/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 13805/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 13704/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 13603/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 13502/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 13401/05/2017
Tinh Thần Biến – Chap 13330/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 13229/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 13128/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 13027/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 12926/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 12825/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 12724/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 12623/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 12522/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 12421/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 12320/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 12220/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 12119/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 12019/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 11918/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 11818/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 11717/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 11617/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 11515/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 11414/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 11314/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 11213/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 11113/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 11012/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 10912/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 10812/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 10711/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 10610/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 10510/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 10409/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 10308/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 10207/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 10106/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 10005/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 9904/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 9803/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 9702/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 9601/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 9531/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 9430/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 9329/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 9228/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 9127/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 9026/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 8925/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 8823/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 8722/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 8621/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 8520/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 8419/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 8318/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 8217/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 8116/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 8015/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 7914/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 7813/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 7712/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 7611/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 7510/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 7409/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 7308/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 7207/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 7106/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 7005/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 6904/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 6803/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 6702/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 6601/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 6528/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 6427/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 6325/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 6224/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 6123/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 6021/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 5919/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 5818/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 5715/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 5613/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 5512/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 5411/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 5309/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 5207/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 5105/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 5003/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 4902/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 4828/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 4726/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 4625/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 4524/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 4423/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 4322/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 4221/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 4120/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 4018/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 3917/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 3816/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 3715/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 3614/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 3512/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 3412/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 3311/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 3210/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 3110/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 3009/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 2907/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 2807/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 2707/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 2606/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 2505/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 2405/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 2304/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 2203/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 2102/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 2002/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 1901/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 1801/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 1731/12/2016
Tinh Thần Biến – Chap 1629/12/2016
Tinh Thần Biến – Chap 1528/12/2016
Tinh Thần Biến – Chap 1426/12/2016
Tinh Thần Biến – Chap 1324/12/2016
Tinh Thần Biến – Chap 1223/12/2016
Tinh Thần Biến – Chap 1121/12/2016
Tinh Thần Biến – Chap 1020/12/2016
Tinh Thần Biến – Chap 920/12/2016
Tinh Thần Biến – Chap 820/12/2016
Tinh Thần Biến – Chap 710/10/2014
Tinh Thần Biến – Chap 624/09/2014
Tinh Thần Biến – Chap 509/09/2014
Tinh Thần Biến – Chap 424/08/2014
Tinh Thần Biến – Chap 315/08/2014
Tinh Thần Biến – Chap 210/06/2014
Tinh Thần Biến – Chap 117/05/2014

Bình luận