Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

Tên khác: Không có
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.com
Ngày thêm: 17/05/2014

 
 

Một câu truyện tiên hiệp hoành tráng kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên Thần Giới tìm người yêu. Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, phát triển lên sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình.Truyện mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó khăn, cố gắng đến cực hạn của bản thân nhân vật chính để đi tìm được tình yêu của mình.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Tinh Thần Biến – Chap 12825/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 12724/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 12623/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 12522/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 12421/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 12320/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 12220/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 12119/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 12019/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 11918/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 11818/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 11717/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 11617/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 11515/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 11414/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 11314/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 11213/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 11113/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 11012/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 10912/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 10812/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 10711/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 10610/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 10510/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 10409/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 10308/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 10207/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 10106/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 10005/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 9904/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 9803/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 9702/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 9601/04/2017
Tinh Thần Biến – Chap 9531/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 9430/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 9329/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 9228/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 9127/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 9026/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 8925/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 8823/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 8722/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 8621/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 8520/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 8419/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 8318/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 8217/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 8116/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 8015/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 7914/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 7813/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 7712/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 7611/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 7510/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 7409/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 7308/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 7207/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 7106/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 7005/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 6904/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 6803/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 6702/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 6601/03/2017
Tinh Thần Biến – Chap 6528/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 6427/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 6325/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 6224/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 6123/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 6021/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 5919/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 5818/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 5715/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 5613/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 5512/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 5411/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 5309/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 5207/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 5105/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 5003/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 4902/02/2017
Tinh Thần Biến – Chap 4828/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 4726/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 4625/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 4524/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 4423/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 4322/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 4221/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 4120/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 4018/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 3917/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 3816/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 3715/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 3614/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 3512/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 3412/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 3311/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 3210/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 3110/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 3009/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 2907/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 2807/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 2707/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 2606/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 2505/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 2405/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 2304/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 2203/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 2102/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 2002/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 1901/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 1801/01/2017
Tinh Thần Biến – Chap 1731/12/2016
Tinh Thần Biến – Chap 1629/12/2016
Tinh Thần Biến – Chap 1528/12/2016
Tinh Thần Biến – Chap 1426/12/2016
Tinh Thần Biến – Chap 1324/12/2016
Tinh Thần Biến – Chap 1223/12/2016
Tinh Thần Biến – Chap 1121/12/2016
Tinh Thần Biến – Chap 1020/12/2016
Tinh Thần Biến – Chap 920/12/2016
Tinh Thần Biến – Chap 820/12/2016
Tinh Thần Biến – Chap 710/10/2014
Tinh Thần Biến – Chap 624/09/2014
Tinh Thần Biến – Chap 509/09/2014
Tinh Thần Biến – Chap 424/08/2014
Tinh Thần Biến – Chap 315/08/2014
Tinh Thần Biến – Chap 210/06/2014
Tinh Thần Biến – Chap 117/05/2014

Bình luận

CMD368 Đóng