#Tuyệt Thế Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Tình Đầy Chông Gai

Tình Đầy Chông Gai

Tên khác: Không có
Tác giả: Mạn Khải
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: Tuyệt Ái Lạc Thành
Ngày thêm: 13/12/2016

May mắn trúng thưởng đổi lấy là một đêm phóng đãng, chuyến đi trên du thuyền một lần ngoài ý muốn hoàn toàn thay đổi quỹ đạo vận mệnh của Lý Manh Manh. Cuộc sống nhỏ bé tốt đẹp bình thường bị phá vỡ, quý công tử hắc đạo ngang ngược cùng với tiểu trợ lý thuần khiết bé nhỏ, hai người vốn dĩ không liên quan nhau lại vì vậy mà vẽ ra một con đường tình yêu tràn đầy chông gai.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tình Đầy Chông Gai – Chap 15217/09/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 15116/09/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 15012/09/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 14909/09/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 14809/09/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 14705/09/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 14602/09/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 14531/08/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 14429/08/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 14326/08/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 14225/08/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 14122/08/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 14019/08/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 13917/08/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 13815/08/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 13712/08/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 13610/08/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 13508/08/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 13405/08/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 13303/08/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 13201/08/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 13129/07/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 13027/07/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 12925/07/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 12822/07/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 12720/07/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 12618/07/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 12515/07/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 12413/07/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 12311/07/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 12208/07/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 12106/07/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 12004/07/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 11901/07/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 11829/06/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 11727/06/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 11624/06/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 11522/06/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 11420/06/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 11317/06/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 11215/06/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 11113/06/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 11010/06/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 10908/06/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 10806/06/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 10703/06/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 10601/06/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 10530/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 10427/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 10325/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 10223/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 10123/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 10023/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 9923/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 9823/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 9723/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 9622/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 9522/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 9422/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 9322/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 9222/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 9122/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 9020/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 8919/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 8819/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 8717/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 8616/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 8514/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 8413/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 8312/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 8211/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 8111/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 8009/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 7908/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 7807/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 7706/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 7605/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 7503/05/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 7430/04/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 7321/04/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 7220/04/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 7119/04/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 7017/04/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 6912/04/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 6809/04/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 6702/04/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 6626/03/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 6521/03/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 6418/03/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 6308/03/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 6206/03/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 6128/02/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 6020/02/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 5917/02/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 5811/02/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 5708/02/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 5604/02/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 5503/02/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 5402/02/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 5301/02/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 5231/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 5130/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 5029/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 4928/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 4827/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 4726/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 4625/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 4524/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 4423/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 4322/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 4221/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 4120/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 4019/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 3918/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 3817/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 3716/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 3615/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 3514/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 3413/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 3312/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 3211/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 3110/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 3009/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 2908/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 2807/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 2706/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 2605/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 2504/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 2403/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 2302/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 2201/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 2101/01/2017
Tình Đầy Chông Gai – Chap 2031/12/2016
Tình Đầy Chông Gai – Chap 1930/12/2016
Tình Đầy Chông Gai – Chap 1829/12/2016
Tình Đầy Chông Gai – Chap 1728/12/2016
Tình Đầy Chông Gai – Chap 1627/12/2016
Tình Đầy Chông Gai – Chap 1526/12/2016
Tình Đầy Chông Gai – Chap 1425/12/2016
Tình Đầy Chông Gai – Chap 1324/12/2016
Tình Đầy Chông Gai – Chap 1223/12/2016
Tình Đầy Chông Gai – Chap 1122/12/2016
Tình Đầy Chông Gai – Chap 1021/12/2016
Tình Đầy Chông Gai – Chap 920/12/2016
Tình Đầy Chông Gai – Chap 819/12/2016
Tình Đầy Chông Gai – Chap 718/12/2016
Tình Đầy Chông Gai – Chap 617/12/2016
Tình Đầy Chông Gai – Chap 517/12/2016
Tình Đầy Chông Gai – Chap 415/12/2016
Tình Đầy Chông Gai – Chap 314/12/2016
Tình Đầy Chông Gai – Chap 213/12/2016
Tình Đầy Chông Gai – Chap 113/12/2016

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng