#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển

Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Đàm Khâu Các
Ngày thêm: 12/08/2018

Hắn là chủ nhân của nàng, nàng vốn dĩ chỉ là một lang nữ được hắn nhặt về mà thôi.Hắn cao cao tại thượng, nàng cũng chỉ là một Tiểu Thất bé nhỏ của Vạn Ảnh LầuNàng là tác phẩm hoàn mỹ nhất do hắn tự tay tạo nên, nhưng lại không ngờ tới rằng, một lần gặp lại nhau nơi hoàng cung ấy, nàng đã không còn thân phận thấp hèn như xưa, nàng đến gần hắn, nhón chân lên kề sát vào tai hắn mà hỏi rằng: “Hoàng thúc, lần này người lại muốn ta đi quyến rũ ai đây?”

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 5518/06/2019
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 5418/06/2019
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 5307/06/2019
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 5228/05/2019
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 5115/04/2019
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 5003/04/2019
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 4914/02/2019
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 4814/02/2019
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 4714/02/2019
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 4631/01/2019
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 4530/01/2019
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 4424/01/2019
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 4324/01/2019
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 4218/01/2019
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 4118/01/2019
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 4009/01/2019
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 3908/01/2019
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 3803/01/2019
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 3702/01/2019
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 3602/01/2019
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 3514/12/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 3414/12/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 3314/12/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 3214/12/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 3114/12/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 3022/11/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 2922/11/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 2822/11/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 2722/11/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 2618/11/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 2518/11/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 2415/11/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 2315/11/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 2203/11/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 2125/10/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 2020/10/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 1920/10/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 1813/10/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 1712/10/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 1606/10/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 1506/10/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 1406/10/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 1327/09/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 1221/09/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 1121/09/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 1002/09/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 926/08/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 821/08/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 718/08/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 617/08/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 516/08/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 416/08/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 316/08/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 215/08/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 1.512/08/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 112/08/2018
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển – Chap 012/08/2018

Bình luận