#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ

Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Ổ truyện dịch của Mahiru Hi
Ngày thêm: 15/11/2019

Bộ truyện kể về một Thiên Sứ phản loạn, một Tử Thần lạc loài, một thiếu nữ loài người bị nguyền rủa, một đoạn vận mệnh chi luyến sinh ra từ một cây đàn dương cầm. Vì tìm kiếm những phím đàn bị thất lạc, cô gái loài người do dự giữa Tử Thần và Thiên Sứ. Lựa chọn của cô, sẽ thay đổi quỹ đạo của thế giới!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 97.701/08/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 97.601/08/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 97.501/08/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 9713/07/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 9613/07/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 9510/07/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 9407/07/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 9307/07/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 9201/07/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 9130/06/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 9025/06/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 8925/06/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 8825/06/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 8724/06/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 8623/06/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 8519/06/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 8417/06/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 8315/06/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 8212/06/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 8110/06/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 8009/06/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 7905/06/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 7802/06/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 7702/06/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 7627/05/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 7526/05/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 7422/05/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 7320/05/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 7218/05/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 7115/05/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 7014/05/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 6913/05/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 6808/05/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 6706/05/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 6604/05/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 6501/05/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 6429/04/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 6326/04/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 6224/04/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 6122/04/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 6017/04/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 5915/04/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 5810/04/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 5706/04/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 5603/04/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 5501/04/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 5427/03/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 5323/03/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 5222/03/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 5119/03/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 5016/03/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 4912/03/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 4807/03/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 4705/03/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 4629/02/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 45.524/02/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 4520/02/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 4416/02/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 4313/02/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 4209/02/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 4106/02/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 4002/02/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 3930/01/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 3824/01/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 3722/01/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 3619/01/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 3514/01/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 3410/01/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 3308/01/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 3203/01/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 3101/01/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 3027/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 2925/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 2821/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 2719/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 2614/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 2512/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 2406/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 2306/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 2206/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 2103/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 2030/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 1928/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 1825/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 1722/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 1620/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 1519/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 1417/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 1317/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 1217/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 1115/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 1015/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 915/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 815/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 715/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 615/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 515/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 415/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 315/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 215/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 115/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 015/11/2019

Bình luận