#Cô Vợ Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ

Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Ổ truyện dịch của Mahiru Hi
Ngày thêm: 15/11/2019

Bộ truyện kể về một Thiên Sứ phản loạn, một Tử Thần lạc loài, một thiếu nữ loài người bị nguyền rủa, một đoạn vận mệnh chi luyến sinh ra từ một cây đàn dương cầm. Vì tìm kiếm những phím đàn bị thất lạc, cô gái loài người do dự giữa Tử Thần và Thiên Sứ. Lựa chọn của cô, sẽ thay đổi quỹ đạo của thế giới!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 4416/02/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 4313/02/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 4209/02/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 4106/02/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 4002/02/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 3930/01/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 3824/01/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 3722/01/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 3619/01/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 3514/01/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 3410/01/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 3308/01/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 3203/01/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 3101/01/2020
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 3027/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 2925/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 2821/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 2719/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 2614/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 2512/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 2406/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 2306/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 2206/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 2103/12/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 2030/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 1928/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 1825/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 1722/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 1620/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 1519/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 1417/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 1317/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 1217/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 1115/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 1015/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 915/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 815/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 715/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 615/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 515/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 415/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 315/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 215/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 115/11/2019
Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ – Chap 015/11/2019

Bình luận