Tiên Nghịch

Tiên Nghịch

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.com
Ngày thêm: 29/05/2014

 

Vương Lâm một cái thiếu niên bình thường, tình cờ có được 1 cái danh nghạch trắc thí vào 1 môn phái tu tiên xuống dốc của Triệu quốc, vì thiếu linh căn, vì một hiểu nhầm tai hại, vì một khối thiết tinh và nhờ có được một “thần bí hạt châu”. Hắn đã bước lên con đường tu tiên và trên con đường tu tiên hắn sẽ đối mặt với chuyện gì ?

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên?
Tu tiên là vô tình hay hữu tình?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Tiên Nghịch – Chap 6906/02/2018
Tiên Nghịch – Chap 6817/01/2018
Tiên Nghịch – Chap 6726/12/2017
Tiên Nghịch – Chap 6605/12/2017
Tiên Nghịch – Chap 6514/11/2017
Tiên Nghịch – Chap 6426/10/2017
Tiên Nghịch – Chap 6312/10/2017
Tiên Nghịch – Chap 6227/09/2017
Tiên Nghịch – Chap 6108/09/2017
Tiên Nghịch – Chap 6015/08/2017
Tiên Nghịch – Chap 5931/07/2017
Tiên Nghịch – Chap 5811/07/2017
Tiên Nghịch – Chap 5720/06/2017
Tiên Nghịch – Chap 5606/06/2017
Tiên Nghịch – Chap 5515/05/2017
Tiên Nghịch – Chap 5428/04/2017
Tiên Nghịch – Chap 5306/04/2017
Tiên Nghịch – Chap 5218/03/2017
Tiên Nghịch – Chap 5124/02/2017
Tiên Nghịch – Chap 5027/01/2017
Tiên Nghịch – Chap 4914/01/2017
Tiên Nghịch – Chap 4810/12/2016
Tiên Nghịch – Chap 4717/11/2016
Tiên Nghịch – Chap 4628/10/2016
Tiên Nghịch – Chap 4511/10/2016
Tiên Nghịch – Chap 4424/09/2016
Tiên Nghịch – Chap 4305/09/2016
Tiên Nghịch – Chap 4213/08/2016
Tiên Nghịch – Chap 4129/07/2016
Tiên Nghịch – Chap 4012/07/2016
Tiên Nghịch – Chap 3912/07/2016
Tiên Nghịch – Chap 3825/06/2016
Tiên Nghịch – Chap 3705/06/2016
Tiên Nghịch – Chap 3614/05/2016
Tiên Nghịch – Chap 3522/04/2016
Tiên Nghịch – Chap 3408/04/2016
Tiên Nghịch – Chap 3326/03/2016
Tiên Nghịch – Chap 32.312/03/2016
Tiên Nghịch – Chap 32.228/01/2016
Tiên Nghịch – Chap 32.123/01/2016
Tiên Nghịch – Chap 31.316/01/2016
Tiên Nghịch – Chap 31.208/01/2016
Tiên Nghịch – Chap 31.105/01/2016
Tiên Nghịch – Chap 3004/01/2016
Tiên Nghịch – Chap 2918/12/2015
Tiên Nghịch – Chap 2812/12/2015
Tiên Nghịch – Chap 27.513/11/2015
Tiên Nghịch – Chap 2731/10/2015
Tiên Nghịch – Chap 2630/10/2015
Tiên Nghịch – Chap 2528/04/2015
Tiên Nghịch – Chap 2411/04/2015
Tiên Nghịch – Chap 2313/02/2015
Tiên Nghịch – Chap 2218/01/2015
Tiên Nghịch – Chap 2121/12/2014
Tiên Nghịch – Chap 2014/12/2014
Tiên Nghịch – Chap 1913/12/2014
Tiên Nghịch – Chap 1810/11/2014
Tiên Nghịch – Chap 1715/10/2014
Tiên Nghịch – Chap 1628/09/2014
Tiên Nghịch – Chap 1507/09/2014
Tiên Nghịch – Chap 1424/08/2014
Tiên Nghịch – Chap 1307/08/2014
Tiên Nghịch – Chap 1230/07/2014
Tiên Nghịch – Chap 1129/07/2014
Tiên Nghịch – Chap 1023/06/2014
Tiên Nghịch – Chap 904/06/2014
Tiên Nghịch – Chap 829/05/2014
Tiên Nghịch – Chap 729/05/2014
Tiên Nghịch – Chap 629/05/2014
Tiên Nghịch – Chap 529/05/2014
Tiên Nghịch – Chap 429/05/2014
Tiên Nghịch – Chap 329/05/2014
Tiên Nghịch – Chap 229/05/2014
Tiên Nghịch – Chap 129/05/2014

Bình luận

Tết 2018