#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Tiên Đế Trở Về

Tiên Đế Trở Về

Tên khác: Tiên Đế Qui Lai
Tác giả: Chưởng Duyệt
Nhóm dịch: Truyện Siêu Hay
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 03/06/2019

Ba năm trước, Vân Thanh Nham trong một lần tai nạn rơi vào Tiên Giới. Ba ngàn năm sau, trở thành Vân Đế hô mưa gọi gió Tiên Giới. Vân Thanh Nham phá hư không, trở lại nhân gian, mới phát hiện ra ở đây chỉ vừa qua ba năm. “Ta từng không có thực lực lo cho người ta yêu, bây giờ ta muốn cả thế giới phải quỳ dưới chân ta”.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận