#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Tiên Đế Trở Về

Tiên Đế Trở Về

Tên khác: Tiên Đế Qui Lai
Tác giả: Chưởng Duyệt
Nhóm dịch: Truyện Siêu Hay
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 03/06/2019

Ba năm trước, Vân Thanh Nham trong một lần tai nạn rơi vào Tiên Giới. Ba ngàn năm sau, trở thành Vân Đế hô mưa gọi gió Tiên Giới. Vân Thanh Nham phá hư không, trở lại nhân gian, mới phát hiện ra ở đây chỉ vừa qua ba năm. “Ta từng không có thực lực lo cho người ta yêu, bây giờ ta muốn cả thế giới phải quỳ dưới chân ta”.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tiên Đế Trở Về – Chap 4423/06/2020
Tiên Đế Trở Về – Chap 4321/05/2020
Tiên Đế Trở Về – Chap 4208/05/2020
Tiên Đế Trở Về – Chap 4129/04/2020
Tiên Đế Trở Về – Chap 4012/04/2020
Tiên Đế Trở Về – Chap 3910/04/2020
Tiên Đế Trở Về – Chap 3821/03/2020
Tiên Đế Trở Về – Chap 3715/03/2020
Tiên Đế Trở Về – Chap 3613/03/2020
Tiên Đế Trở Về – Chap 3513/03/2020
Tiên Đế Trở Về – Chap 3402/03/2020
Tiên Đế Trở Về – Chap 3327/01/2020
Tiên Đế Trở Về – Chap 3224/01/2020
Tiên Đế Trở Về – Chap 3124/01/2020
Tiên Đế Trở Về – Chap 3008/01/2020
Tiên Đế Trở Về – Chap 2908/01/2020
Tiên Đế Trở Về – Chap 2808/01/2020
Tiên Đế Trở Về – Chap 2708/01/2020
Tiên Đế Trở Về – Chap 2608/01/2020
Tiên Đế Trở Về – Chap 2508/01/2020
Tiên Đế Trở Về – Chap 2423/09/2019
Tiên Đế Trở Về – Chap 2321/09/2019
Tiên Đế Trở Về – Chap 2211/09/2019
Tiên Đế Trở Về – Chap 2111/09/2019
Tiên Đế Trở Về – Chap 2011/09/2019
Tiên Đế Trở Về – Chap 1911/09/2019
Tiên Đế Trở Về – Chap 1811/09/2019
Tiên Đế Trở Về – Chap 1711/09/2019
Tiên Đế Trở Về – Chap 1611/09/2019
Tiên Đế Trở Về – Chap 1511/09/2019
Tiên Đế Trở Về – Chap 1411/09/2019
Tiên Đế Trở Về – Chap 1311/09/2019
Tiên Đế Trở Về – Chap 1211/09/2019
Tiên Đế Trở Về – Chap 1111/09/2019
Tiên Đế Trở Về – Chap 1011/09/2019
Tiên Đế Trở Về – Chap 911/09/2019
Tiên Đế Trở Về – Chap 811/09/2019
Tiên Đế Trở Về – Chap 711/09/2019
Tiên Đế Trở Về – Chap 611/09/2019
Tiên Đế Trở Về – Chap 511/09/2019
Tiên Đế Trở Về – Chap 411/09/2019
Tiên Đế Trở Về – Chap 323/07/2019
Tiên Đế Trở Về – Chap 221/07/2019
Tiên Đế Trở Về – Chap 103/06/2019

Bình luận