Tiara

Tiara

Tên khác: Không có
Tác giả: LEE Yun Hee; Kara Lim
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: The Black Heaven
Ngày thêm: 06/02/2015

 
 

Prashian là một dòng dõi quý tộc có khả năng sống đến 500 năm và có năng lực đặc biệt.Elan là những người bình thương và đã sống 100 năm. Ở nơi này, nơi hai “dân tộc” sống chung với nhau, có một Litra Palia sống tại nơi đó mà không ai biết tên của cô ấy. Theo mệnh lệnh từ phía hội đồng, cô phải sống lệ thuộc vào tổ chức từ thiện và được trợ cấp bởi các Prashian trong Elan. Thế nên cô chỉ là “thú cưng”

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Tiara – Chap 5912/08/2017
Tiara – Chap 5831/07/2017
Tiara – Chap 5724/08/2016
Tiara – Chap 5624/08/2016
Tiara – Chap 5527/07/2016
Tiara – Chap 5404/07/2016
Tiara – Chap 5304/07/2016
Tiara – Chap 5203/07/2016
Tiara – Chap 5103/07/2016
Tiara – Chap 5002/07/2016
Tiara – Chap 4902/07/2016
Tiara – Chap 4801/07/2016
Tiara – Chap 4730/06/2016
Tiara – Chap 4629/06/2016
Tiara – Chap 4528/06/2016
Tiara – Chap 4427/06/2016
Tiara – Chap 4326/06/2016
Tiara – Chap 4225/06/2016
Tiara – Chap 4124/06/2016
Tiara – Chap 4023/06/2016
Tiara – Chap 3922/06/2016
Tiara – Chap 3821/06/2016
Tiara – Chap 3720/06/2016
Tiara – Chap 3619/06/2016
Tiara – Chap 3517/06/2016
Tiara – Chap 3416/06/2016
Tiara – Chap 3315/06/2016
Tiara – Chap 3213/06/2016
Tiara – Chap 3112/06/2016
Tiara – Chap 3007/06/2016
Tiara – Chap 2905/06/2016
Tiara – Chap 2802/05/2016
Tiara – Chap 2701/05/2016
Tiara – Chap 2629/04/2016
Tiara – Chap 2504/04/2016
Tiara – Chap 2429/03/2016
Tiara – Chap 2309/03/2016
Tiara – Chap 2209/03/2016
Tiara – Chap 2108/03/2016
Tiara – Chap 2030/03/2015
Tiara – Chap 1908/02/2015
Tiara – Chap 1808/02/2015
Tiara – Chap 1708/02/2015
Tiara – Chap 1608/02/2015
Tiara – Chap 1508/02/2015
Tiara – Chap 1408/02/2015
Tiara – Chap 1308/02/2015
Tiara – Chap 1208/02/2015
Tiara – Chap 1108/02/2015
Tiara – Chap 1006/02/2015
Tiara – Chap 906/02/2015
Tiara – Chap 806/02/2015
Tiara – Chap 706/02/2015
Tiara – Chap 606/02/2015
Tiara – Chap 506/02/2015
Tiara – Chap 406/02/2015
Tiara – Chap 306/02/2015
Tiara – Chap 206/02/2015
Tiara – Chap 106/02/2015

Bình luận