#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ

Tên khác: Không có
Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 04/04/2018

Phần tiếp theo của Đại Chúa Tể.

Thiếu niên Khương dịch niên tiến vào linh lộ rèn luyện, kết giao với hậu nhân của Tiêu Viêm, Lâm Động, Mục Trần.

Trên đường lịch luyện, hắn phát hiện dường như mình có mối liên hệ với vị diện giam cầm Tà Linh tộc từng bị phong ấn. Một câu chuyện mới bắt đầu từ đây…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 8513/07/2020
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 8410/07/2020
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 8310/07/2020
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 8204/07/2020
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 8130/06/2020
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 8025/06/2020
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 7923/06/2020
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 7822/06/2020
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 7719/06/2020
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 7630/05/2020
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 7528/05/2020
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 7424/05/2020
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 7324/05/2020
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 7220/05/2020
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 7118/05/2020
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 7016/05/2020
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 6912/05/2020
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 6810/05/2020
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 6720/01/2020
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 6620/01/2020
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 6520/01/2020
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 6420/01/2020
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 6320/01/2020
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 6220/01/2020
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 6120/01/2020
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 6008/06/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 5906/06/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 5804/06/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 5702/06/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 5631/05/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 5529/05/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 5427/05/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 5325/05/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 5221/05/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 5119/05/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 5017/05/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 4915/05/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 4815/05/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 4715/05/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 4609/05/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 4507/05/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 4405/05/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 4303/05/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 4227/01/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 4126/01/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 4025/01/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 3924/01/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 3823/01/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 3722/01/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 3617/01/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 3511/01/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 3410/01/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 3309/01/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 3208/01/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 3107/01/2019
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 3031/12/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 2930/12/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 2829/12/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 2728/12/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 2627/12/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 2526/12/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 2425/12/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 2324/12/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 2223/12/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 2118/12/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 2017/12/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 1916/12/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 1818/08/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 1713/08/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 1612/08/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 1509/08/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 1421/07/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 1320/07/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 1219/07/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 1111/07/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 1010/07/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 909/07/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 806/07/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 704/07/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 603/07/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 516/05/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 410/05/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 327/04/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 221/04/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 111/04/2018
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ – Chap 004/04/2018

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng