Thực Sắc Đại Lục

Thực Sắc Đại Lục

Tên khác: Không có
Tác giả: Đao Đoạn Tư, Nhĩ Đông
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 06/10/2016

 

Không vị giác thì làm sao làm trù sư đây? Có đao làm bếp phiên bản mèo già bật hack trong tay, thiên hạ này anh đệ nhất, mang theo mỹ nữ sư phụ, cùng linh thực không gian! “Giáo luyện, ta muốn làm trù sư”! Từ đó Phó Viêm Trạch bước lên con đường trở thành mỹ thực chi thần!!!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận