#Bá Đạo Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Thực Sắc Đại Lục

Thực Sắc Đại Lục

Tên khác: Không có
Tác giả: Đao Đoạn Tư, Nhĩ Đông
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com, Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 06/10/2016

Không vị giác thì làm sao làm trù sư đây? Có đao làm bếp phiên bản mèo già bật hack trong tay, thiên hạ này anh đệ nhất, mang theo mỹ nữ sư phụ, cùng linh thực không gian! “Giáo luyện, ta muốn làm trù sư”! Từ đó Phó Viêm Trạch bước lên con đường trở thành mỹ thực chi thần!!!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Thực Sắc Đại Lục – Chap 9616/09/2019
Thực Sắc Đại Lục – Chap 9516/09/2019
Thực Sắc Đại Lục – Chap 9416/09/2019
Thực Sắc Đại Lục – Chap 9316/09/2019
Thực Sắc Đại Lục – Chap 9216/09/2019
Thực Sắc Đại Lục – Chap 9116/09/2019
Thực Sắc Đại Lục – Chap 9021/04/2019
Thực Sắc Đại Lục – Chap 8919/04/2019
Thực Sắc Đại Lục – Chap 8817/04/2019
Thực Sắc Đại Lục – Chap 8715/04/2019
Thực Sắc Đại Lục – Chap 8614/04/2019
Thực Sắc Đại Lục – Chap 8513/04/2019
Thực Sắc Đại Lục – Chap 8411/04/2019
Thực Sắc Đại Lục – Chap 8309/04/2019
Thực Sắc Đại Lục – Chap 8207/04/2019
Thực Sắc Đại Lục – Chap 8105/04/2019
Thực Sắc Đại Lục – Chap 8002/04/2019
Thực Sắc Đại Lục – Chap 7901/04/2019
Thực Sắc Đại Lục – Chap 7807/12/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 7706/12/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 7605/12/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 7505/12/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 7404/12/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 7303/12/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 7202/12/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 7101/12/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 7030/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 6929/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 6828/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 6727/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 6626/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 6525/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 6424/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 6323/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 6222/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 6121/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 6020/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 5919/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 5818/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 5717/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 5616/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 5516/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 5415/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 5314/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 5213/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 5112/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 5011/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 4910/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 4809/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 4708/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 4607/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 4506/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 4405/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 4304/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 4203/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 4102/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 4001/11/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 3931/10/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 3830/10/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 3729/10/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 3628/10/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 3527/10/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 3426/10/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 3325/10/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 3224/10/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 3123/10/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 3022/10/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 2921/10/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 2820/10/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 2719/10/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 2618/10/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 2517/10/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 2416/10/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 2315/10/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 2214/10/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 2113/10/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 2008/10/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 1907/10/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 1807/10/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 1705/10/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 1603/10/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 1503/10/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 1401/10/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 1328/09/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 1226/09/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 1125/09/2018
Thực Sắc Đại Lục – Chap 1006/06/2017
Thực Sắc Đại Lục – Chap 905/06/2017
Thực Sắc Đại Lục – Chap 822/05/2017
Thực Sắc Đại Lục – Chap 719/05/2017
Thực Sắc Đại Lục – Chap 605/05/2017
Thực Sắc Đại Lục – Chap 502/05/2017
Thực Sắc Đại Lục – Chap 429/01/2017
Thực Sắc Đại Lục – Chap 312/11/2016
Thực Sắc Đại Lục – Chap 212/10/2016
Thực Sắc Đại Lục – Chap 106/10/2016

Bình luận