#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Thuấn Linh

Thuấn Linh

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 30/09/2015

Chỉ lo bận rộn chuyện gia đình, không có thời gian chăm sóc cho 2 đứa con, gây nên chuyện thương tiếc suốt cuộc đời người anh sau này… Nếu có thể một lần quay về quá khứ, người em sẽ làm gì?

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận