Thư Viện Vampire

Thư Viện Vampire

Tên khác: Không có
Tác giả: Lee sun-young
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: edeawest2304, truyentranh8
Ngày thêm: 25/04/2016

 
 

Một sinh viên đại học lạc bước đi vào thư viện của vampire làm thêm

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận