#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Thú Ma Thủ Ký

Thú Ma Thủ Ký

Tên khác: Không có
Tác giả: Yên Vũ Giang Nam
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 11/02/2017

Sau chiến tranh hạt nhân, giết chóc bắt đầu lan tràn toàn bộ thế giới. Trật tự thế giới cũ hoàn toàn tan rã, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu trở thành nguyên tắc duy nhất của thế giới mới
Khi dục vọng mất đi gông xiềng, cũng chưa có đường đi về phía trước, chỉ có thể rẽ hướng qua bên phải
Bên trái tất nhiên là địa ngục, nhưng bên phải cũng là địa ngục

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng