#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Thôn Phệ Tinh Không

Thôn Phệ Tinh Không

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Gốc Cây, Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: goccay.vn
Ngày thêm: 12/10/2014

Truyện xoay quanh cuộc đời của La Phong , 1 thiên tài nhưng gia đình nghèo khó , dù rất cố gắng nhưng cậu đã thi trượt trường quân sự , nhưng chính vì thế mà bắt đầu bước ngoặc của cuộc đời của cậu. . .

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 44.210/10/2015
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 44.103/10/2015
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 43.230/09/2015
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 43.129/09/2015
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 4219/08/2015
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 4114/08/2015
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 4014/08/2015
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 3912/03/2015
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 3810/03/2015
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 3705/03/2015
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 3603/03/2015
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 3505/02/2015
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 3412/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 3312/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 3212/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 3112/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 3012/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 2912/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 2812/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 2712/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 2612/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 2512/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 2412/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 2312/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 2212/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 2112/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 2012/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 1912/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 1812/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 1712/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 1612/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 1512/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 1412/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 1312/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 1212/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 1112/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 1012/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 912/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 812/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 712/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 612/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 512/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 412/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 312/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 212/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 112/10/2014

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng