Thôn Phệ Tinh Không

Thôn Phệ Tinh Không

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Gốc Cây, Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: goccay.vn
Ngày thêm: 12/10/2014

 
 

Truyện xoay quanh cuộc đời của La Phong , 1 thiên tài nhưng gia đình nghèo khó , dù rất cố gắng nhưng cậu đã thi trượt trường quân sự , nhưng chính vì thế mà bắt đầu bước ngoặc của cuộc đời của cậu. . .

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 44.103/10/2015
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 43.230/09/2015
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 43.129/09/2015
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 4219/08/2015
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 4114/08/2015
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 4014/08/2015
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 3912/03/2015
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 3810/03/2015
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 3705/03/2015
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 3603/03/2015
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 3505/02/2015
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 3412/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 3312/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 3212/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 3112/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 3012/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 2912/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 2812/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 2712/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 2612/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 2512/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 2412/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 2312/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 2212/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 2112/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 2012/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 1912/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 1812/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 1712/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 1612/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 1512/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 1412/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 1312/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 1212/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 1112/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 1012/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 912/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 812/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 712/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 612/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 512/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 412/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 312/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 212/10/2014
Thôn Phệ Tinh Không – Chap 112/10/2014

Bình luận