Thời Đại X Long

Thời Đại X Long

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Gốc Cây, Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: goccay.vn, hamtruyen.vn
Ngày thêm: 08/03/2014

 

Có lẽ là… Anh main của chúng ta đã quay về quá khứ nhờ việc… ngã cầu thang. Trở về quá khứ với võ công không có, a đã chết 1 cách lãng nhách. Nhưng vì sai kịch bản nên a được cho thêm 1 cơ hội để làm lại cuộc đời. Sau đó đọc truyện thì biết :))

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Thời Đại X Long – Chap 7305/03/2018
Thời Đại X Long – Chap 7228/02/2018
Thời Đại X Long – Chap 7124/01/2018
Thời Đại X Long – Chap 7022/01/2018
Thời Đại X Long – Chap 6915/01/2018
Thời Đại X Long – Chap 6809/01/2018
Thời Đại X Long – Chap 6713/12/2017
Thời Đại X Long – Chap 6607/12/2017
Thời Đại X Long – Chap 6517/11/2017
Thời Đại X Long – Chap 6405/11/2017
Thời Đại X Long – Chap 63.502/11/2017
Thời Đại X Long – Chap 6326/09/2017
Thời Đại X Long – Chap 6212/09/2017
Thời Đại X Long – Chap 6128/07/2017
Thời Đại X Long – Chap 6015/06/2017
Thời Đại X Long – Chap 5912/04/2017
Thời Đại X Long – Chap 5818/03/2017
Thời Đại X Long – Chap 5710/02/2017
Thời Đại X Long – Chap 5626/12/2016
Thời Đại X Long – Chap 5521/11/2016
Thời Đại X Long – Chap 5426/10/2016
Thời Đại X Long – Chap 5315/09/2016
Thời Đại X Long – Chap 5231/07/2016
Thời Đại X Long – Chap 5131/07/2016
Thời Đại X Long – Chap 5013/06/2016
Thời Đại X Long – Chap 4912/05/2016
Thời Đại X Long – Chap 4812/04/2016
Thời Đại X Long – Chap 4722/03/2016
Thời Đại X Long – Chap 4612/03/2016
Thời Đại X Long – Chap 4502/02/2016
Thời Đại X Long – Chap 4409/01/2016
Thời Đại X Long – Chap 4316/12/2015
Thời Đại X Long – Chap 4209/12/2015
Thời Đại X Long – Chap 4105/11/2015
Thời Đại X Long – Chap 4010/10/2015
Thời Đại X Long – Chap 3903/09/2015
Thời Đại X Long – Chap 3820/07/2015
Thời Đại X Long – Chap 3703/07/2015
Thời Đại X Long – Chap 3606/06/2015
Thời Đại X Long – Chap 3509/05/2015
Thời Đại X Long – Chap 3407/04/2015
Thời Đại X Long – Chap 3325/01/2015
Thời Đại X Long – Chap 3230/12/2014
Thời Đại X Long – Chap 3128/11/2014
Thời Đại X Long – Chap 3028/11/2014
Thời Đại X Long – Chap 2930/09/2014
Thời Đại X Long – Chap 2830/08/2014
Thời Đại X Long – Chap 2709/08/2014
Thời Đại X Long – Chap 2625/07/2014
Thời Đại X Long – Chap 2506/07/2014
Thời Đại X Long – Chap 2428/06/2014
Thời Đại X Long – Chap 2320/06/2014
Thời Đại X Long – Chap 2205/05/2014
Thời Đại X Long – Chap 2105/05/2014
Thời Đại X Long – Chap 2005/05/2014
Thời Đại X Long – Chap 1905/05/2014
Thời Đại X Long – Chap 1807/04/2014
Thời Đại X Long – Chap 1707/04/2014
Thời Đại X Long – Chap 1607/04/2014
Thời Đại X Long – Chap 1507/04/2014
Thời Đại X Long – Chap 1407/04/2014
Thời Đại X Long – Chap 1307/04/2014
Thời Đại X Long – Chap 1207/04/2014
Thời Đại X Long – Chap 1107/04/2014
Thời Đại X Long – Chap 1007/04/2014
Thời Đại X Long – Chap 917/03/2014
Thời Đại X Long – Chap 817/03/2014
Thời Đại X Long – Chap 717/03/2014
Thời Đại X Long Chap 608/03/2014
Thời Đại X Long chap 508/03/2014
Thời Đại X Long Chap 408/03/2014
Thời Đại X Long Chap 308/03/2014
Thời Đại X Long Chap 208/03/2014
Thời Đại X Long Chap 108/03/2014

Bình luận