#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi

Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 04/04/2019

Tuyết sơn xích thố tinh (thỏ đỏ thành tinh ở Tuyết Sơn) – Hồ Mị vì ham chơi nên đến phàm trần, xông vào cung điện và trúng tiếng sét ái tình với hoàng đế Long Huyên. Thế là Hồ Mị quyết tâm hoá thân thành người đến phàm gian, bắt đầu hành trình theo đuổi tình yêu. Nhưng không ngờ, hình dạng người của Hồ Mị lại giống hệt vương phi bỏ trốn của Cảnh Vương, bị tưởng nhầm là Cảnh vương phi, Hồ Mị bị bắt về vương phủ. Tên vương gia thô lô lỗ này còn hạn chế hết tự do của Hồ Mị, nhân danh tình yêu giam cầm, khiến Hồ Mị vô cùng đau khổ.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 11801/12/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 11728/11/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 11622/11/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 11509/11/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 11408/11/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 11307/11/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 11229/10/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 11126/10/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 11025/10/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 10920/10/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 10819/10/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 10712/10/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 10609/10/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 10508/10/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 10428/09/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 10324/09/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 10220/09/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 10119/09/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 10017/09/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 9915/09/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 9807/09/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 9703/09/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 9601/09/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 9527/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 9425/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 9319/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 9218/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 9116/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 9015/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 8911/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 8810/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 8709/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 8608/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 8507/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 8406/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 8305/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 8204/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 8103/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 8002/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 7901/08/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 7831/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 7730/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 7629/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 7528/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 7427/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 7326/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 7225/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 7122/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 7020/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6919/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6816/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6712/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6611/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6510/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6409/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6308/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6207/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6106/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 6005/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5904/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5803/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5702/07/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5630/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5529/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5428/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5326/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5225/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5123/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 5022/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4921/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4820/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4719/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4618/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4517/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4415/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4314/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4213/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4112/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 4010/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3909/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3808/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3707/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3601/06/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3531/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3430/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3328/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3227/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3126/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 3025/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2924/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2823/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2722/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2618/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2517/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2410/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2309/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2208/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2107/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 2006/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1903/05/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1830/04/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1726/04/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1625/04/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1524/04/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1423/04/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1322/04/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1220/04/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1119/04/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 1017/04/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 916/04/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 814/04/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 713/04/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 612/04/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 511/04/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 410/04/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 306/04/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 205/04/2019
Thỏ Yêu Tiểu Vương Phi – Chap 104/04/2019

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng