#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Thịnh Thế Vô Cấu

Thịnh Thế Vô Cấu

Tên khác: Thịnh Thế Vô Cấu: Lãnh Ngạo Hoàng Hậu Xin Tự Trọng
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Page Của Rina
Ngày thêm: 29/04/2019

Trưởng tôn vô cấu từ nhỏ liền khuynh mộ niên thiếu anh vĩ Lý Thế Dân, vì thực hiện đại sự to lớn trong lòng hắn, nàng tìm mọi cách gả cho hắn, trở thành chính thê của hắn. Bầu bạn lúc thất thế, giúp hắn vượt qua khoảng thời gian nan, bồi vinh đăng đại bảo cho hắn, trợ giúp hắn xử lý hậu cung, chiếu cố con nối dõi…

Hắn chính là nghiêng về những nữ nhân không có mắt đó, muốn ngôi vị hoàng hậu của nàng. Khó mà như ý, loại nữ nhân này, đến một người giết một người, đến hai người giết cả hai người.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

Bình luận