#Tổng Tài Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Thịnh Thế Đế Vương Phi

Thịnh Thế Đế Vương Phi

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 29/05/2018

Nàng thân là công chúa diện mạo khuynh quốc, bị kẻ gian hãm hại nên thân phải ở dị quốc.

Hắn là vương gia của Bắc Châu, đứng trên vạn người.

Hắn vì giải cứu nàng mà lén vào hoàng cung Tây Sở, cùng nàng bước đi trên con đường báo thù đầy chông gai.

Kết quả rồi sẽ ra sao, liệu họ có báo thù thành công.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 11003/01/2019
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 109.525/12/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 10923/12/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 10813/12/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 10709/12/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 10606/12/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 10501/12/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 10430/11/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 10324/11/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 10222/11/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 101.517/11/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 10115/11/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 10010/11/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 9908/11/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 9803/11/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 9701/11/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 9628/10/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 9525/10/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 9420/10/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 9318/10/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 9213/10/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 9111/10/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 9006/10/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 8904/10/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 88.501/10/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 8829/09/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 8727/09/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 8622/09/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 8520/09/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 8416/09/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 8315/09/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 8214/09/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 8113/09/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 8012/09/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 7911/09/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 7810/09/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 7710/09/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 7609/09/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 7509/09/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 7409/09/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 7303/09/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 7202/09/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 7101/09/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 7030/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 6930/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 6829/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 6728/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 6627/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 6526/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 6424/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 6323/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 6222/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 6121/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 6020/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 5919/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 5819/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 5717/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 5616/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 5514/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 54.513/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 5412/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 5312/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 5212/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 51.512/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 5110/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 5009/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 4908/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 4806/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 4705/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 4604/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 4503/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 4402/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 4301/08/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 4231/07/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 4130/07/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 4029/07/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 3926/07/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 3825/07/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 3723/07/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 3621/07/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 3518/07/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 3417/07/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 3316/07/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 3215/07/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 3114/07/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 3012/07/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 29.511/07/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 2911/07/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 2809/07/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 2708/07/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 2607/07/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 2506/07/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 2405/07/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 2304/07/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 2203/07/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 2102/07/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 2028/06/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 1926/06/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 1825/06/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 1724/06/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 1621/06/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 1518/06/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 1417/06/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 1315/06/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 1214/06/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 1113/06/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 1011/06/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 910/06/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 809/06/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 706/06/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 604/06/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 502/06/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 431/05/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 330/05/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 230/05/2018
Thịnh Thế Đế Vương Phi – Chap 129/05/2018

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng