#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Miêu Truyện, Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenv1.com, mieutruyen.com
Ngày thêm: 21/11/2017

Thiếu soái nói: “Phu nhân nhà ta chỉ là một cô nương thôn quê, không hiểu chuyện thành phố, các ngươi tốt nhất đừng khi dễ nàng!” Những quý phụ danh gia bị thiếu soái phu nhân tranh hết hào quang nổi bật khóc không ra nước mắt: Rốt cuộc ai khi dễ ai? Thiếu soái lại nói: “Phu nhân nhà ta hiền dịu ôn nhu lịch sự, những thứ trung y, quân sự gì nàng đều không hiểu!” Những người có bệnh được thiếu soái phu nhân chữa khỏi, đối thủ bị thiếu soái phu nhân bắn chết: Thiếu soái ngài bị mù sao? “Phu nhân nhà ta tiểu ý nhu tình, xem trượng phu là trời, ta nói một nàng chưa bao giờ dám nói hai!” Thiếu soái quỳ gối giặt đồ, vẻ mặt hào khí ngất trời nói. Chúng sĩ quan Đốc quân phủ: Mặt mũi là thứ không thể thiếu, thiếu soái làm ơn chừa cho tụi em một chút!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 22026/02/2020
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 21919/02/2020
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 21816/02/2020
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 21716/02/2020
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 21608/02/2020
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 21503/02/2020
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 21425/01/2020
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 21324/01/2020
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 21216/01/2020
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 21112/01/2020
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 21010/01/2020
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 20905/01/2020
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 20802/01/2020
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 20729/12/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 20624/12/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 20521/12/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 20419/12/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 20314/12/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 20212/12/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 20108/12/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 20004/12/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 19930/11/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 19827/11/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 19723/11/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 19619/11/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 19516/11/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 19413/11/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 19309/11/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 19206/11/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 19102/11/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 19030/10/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 18927/10/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 18823/10/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 18720/10/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 18616/10/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 18513/10/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 18409/10/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 18305/10/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 18202/10/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 18126/09/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 18021/09/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 17916/09/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 17809/09/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 17705/09/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 17601/09/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 17529/08/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 17424/08/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 17322/08/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 17219/08/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 17117/08/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 17014/08/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 16907/08/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 16803/08/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 16731/07/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 16628/07/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 16523/07/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 16418/07/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 16318/07/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 16214/07/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 16108/07/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 16004/07/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 15901/07/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 15828/06/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 15725/06/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 15624/06/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 15523/06/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 15422/06/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 15321/06/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 15218/06/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 15115/06/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 15011/06/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 14908/06/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 14805/06/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 14729/05/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 14626/05/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 14522/05/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 14418/05/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 14316/05/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 142.513/05/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 14211/05/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 14107/05/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 14005/05/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 13901/05/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 13828/04/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 13724/04/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 13621/04/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 13517/04/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 13414/04/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 13312/04/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 13206/04/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 13103/04/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 130.531/03/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 13027/03/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 12923/03/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 12820/03/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 12716/03/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 12613/03/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 12509/03/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 12406/03/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 12302/03/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 12227/02/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 12123/02/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 12020/02/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 11916/02/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 11813/02/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 11710/02/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 11607/02/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 11502/02/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 11430/01/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 11326/01/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 11224/01/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 11119/01/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 11016/01/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 10912/01/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 10809/01/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 10705/01/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 10602/01/2019
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 10529/12/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 10426/12/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 10322/12/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 10219/12/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 10115/12/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 10011/12/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 9908/12/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 9806/12/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 9701/12/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 9628/11/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 9524/11/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 9421/11/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 9317/11/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 9215/11/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 9110/11/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 9007/11/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 8903/11/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 8831/10/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 8727/10/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 8624/10/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 8521/10/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 8418/10/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 8312/10/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 82.504/10/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 8230/09/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 8127/09/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 8022/09/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 7919/09/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 7815/09/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 7713/09/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 7609/09/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 7506/09/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 7402/09/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 7329/08/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 7225/08/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 7122/08/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 7018/08/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 6916/08/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 6812/08/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 6709/08/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 6605/08/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 6502/08/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 6428/07/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 6325/07/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 6223/07/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 6119/07/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 6015/07/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 5911/07/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 5808/07/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 5703/07/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 5628/06/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 5528/06/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 5427/06/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 5326/06/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 5221/06/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 5118/06/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 5014/06/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 4912/06/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 4807/06/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 4705/06/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 4631/05/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 4528/05/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 4424/05/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 4321/05/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 4217/05/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 4115/05/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 4012/05/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 3909/05/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 3805/05/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 3702/05/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 3629/04/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 3525/04/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 3422/04/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 3319/04/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 3216/04/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 3113/04/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 3010/04/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 2907/04/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 2803/04/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 2730/03/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 2625/03/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 2522/03/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 2417/03/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 2314/03/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 2210/03/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 2107/03/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 2003/03/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 1926/02/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 1824/02/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 1720/02/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 1618/02/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 1516/02/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 14.516/02/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 1408/02/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 1303/02/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 1227/01/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 1120/01/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 1013/01/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 906/01/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 802/01/2018
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 729/12/2017
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 629/12/2017
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 514/12/2017
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 406/12/2017
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 326/11/2017
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 224/11/2017
Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn – Chap 121/11/2017

Bình luận