#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!

Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!

Tên khác: Không có
Tác giả: Cực Mạn Văn Hóa
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: ocumeo.com
Ngày thêm: 19/01/2020

Sinh trong thời buổi loạn lạc, xuất thân từ nhà phú quý, tất nhiên là tâm cao hơn trời, lại khổ nỗi là thân phận thứ xuất chỉ có thể để châu ngọc bị long đong… chưa từng nghĩ tới trong lúc đấu tranh với số mệnh lại có thể gặp được một người có thể cưng chiều cô ấy tận mây xanh! Em tác thiên tác địa, tôi giúp em chọc trời đạp bằng đồi núi!

Ghé thăm Ổ Cú Mèo để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 8327/10/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 8224/10/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 8123/10/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 8022/10/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 7917/10/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 7816/10/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 7711/10/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 7610/10/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 7509/10/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 7408/10/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 7307/10/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 7206/10/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 7127/09/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 7020/09/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 6915/09/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 6803/09/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 6701/09/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 6631/08/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 6525/08/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 6425/08/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 6325/08/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 6224/08/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 6111/08/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 6010/08/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 5909/08/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 5807/08/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 5702/08/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 5631/07/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 5528/07/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 5427/07/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 5315/07/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 5213/07/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 5106/07/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 5006/07/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 4928/06/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 4824/06/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 4721/06/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 4621/06/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 4517/06/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 4411/06/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 4306/06/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 4203/06/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 4101/06/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 4028/05/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 3924/05/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 3820/05/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 3717/05/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 3613/05/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 3510/05/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 3406/05/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 3305/05/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 3204/05/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 3103/05/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 3029/04/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 2926/04/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 2823/04/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 2719/04/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 2618/04/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 2513/04/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 2412/04/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 2305/04/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 2228/03/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 2126/03/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 2024/03/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 1921/03/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 1818/03/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 1715/03/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 1606/03/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 1504/03/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 1404/03/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 1329/02/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 1226/02/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 1124/02/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 1023/02/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 917/02/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 812/02/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 708/02/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 606/02/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 524/01/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 423/01/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 322/01/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 220/01/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 120/01/2020
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời! – Chap 019/01/2020

Bình luận