#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy

Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: NTruyen.info
Ngày thêm: 24/09/2018

Thượng Hải đầy sóng gió, thiếu soái bá đạo gặp lại người mà mình ngày đêm mong nhớ, vốn cho rằng có thể nối lại tình xưa, nhưng mỗi lần đều vướng vào những âm mưu khó lường. Chiến tranh, báo thù, yêu hận, bi quan… Trong ánh lửa sắp lụi tàn, liệu bọn họ có thể bảo hộ được đoạn tình cảm này không?

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 6719/05/2019
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 6618/05/2019
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 6513/05/2019
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 6402/05/2019
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 6301/05/2019
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 6225/04/2019
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 6124/04/2019
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 6023/04/2019
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 5922/04/2019
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 5817/04/2019
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 5713/04/2019
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 5612/04/2019
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 5509/04/2019
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 5408/04/2019
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 5306/04/2019
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 5205/04/2019
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 5104/04/2019
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 5002/04/2019
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 4930/03/2019
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 4829/03/2019
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 4725/03/2019
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 4620/03/2019
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 4515/03/2019
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 4414/03/2019
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 4309/03/2019
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 4205/01/2019
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 4104/01/2019
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 4030/12/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 3928/12/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 3822/12/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 3719/12/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 3617/12/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 3515/12/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 3413/12/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 3310/12/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 3208/12/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 3107/12/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 3004/12/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 2901/12/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 2825/11/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 2722/11/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 2619/11/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 2518/11/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 2417/11/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 2313/11/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 2211/11/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 2110/11/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 2007/11/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 1902/11/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 1830/10/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 1727/10/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 1627/10/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 1523/10/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 1422/10/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 1319/10/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 1216/10/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 1113/10/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 1012/10/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 910/10/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 807/10/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 705/10/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 604/10/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 503/10/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 401/10/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 329/09/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 225/09/2018
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy – Chap 124/09/2018

Bình luận