#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Thiết Tướng Tung Hoành

Thiết Tướng Tung Hoành

Tên khác: Không có
Tác giả: Khưu Phúc Long
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: comicvn.net
Ngày thêm: 30/05/2014

Hồi mở đầu, vừa mới bắt đầu đã đầy gay cấn!
Nóng hổi, gay cấn với từng trang truyện!
Hồi mở đầu, bắt đầu từ con số 0, Khưu Phúc Long với công ty mới làm lại từ đầu!
Một lần nữa, Khưu Phúc Long lại đem đến hình ảnh của 1 Thiết Tung Hoành hiệp nghĩa, của 1 Xích Sát Vương hung tàn cùng với 1 Sài Vinh mưu mô xảo quyệt!
Thế nhưng lần này, hình ảnh đẹp hơn, nét vẽ chau chuốt hơn, nội dung cũng theo đó mà hay hơn bản cũ!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 24701/05/2017
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 24601/05/2017
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 24530/03/2017
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 244.226/03/2017
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 24423/03/2017
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 243.223/03/2017
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 24321/03/2017
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 24217/03/2017
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 241.215/03/2017
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 24113/03/2017
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 24009/03/2017
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 239.206/03/2017
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 23904/03/2017
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 23825/09/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 23716/09/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 23609/09/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 23508/09/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 23425/08/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 23318/08/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 23213/08/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 23112/08/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 23011/08/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 22929/07/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 22820/07/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 22706/07/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 22605/07/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 22530/06/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 22430/06/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 22314/06/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 22204/06/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 22127/05/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 22023/05/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 21923/05/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 21812/05/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 21706/05/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 21601/05/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 21524/04/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 21409/04/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 21309/04/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 21201/04/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 21124/03/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 21018/03/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 20910/03/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 20810/03/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 20710/03/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 20610/03/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 20510/03/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 20410/03/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 20310/03/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 20210/03/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 20114/01/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 20009/01/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 19901/01/2016
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 19824/12/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 19717/12/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 19617/12/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 19517/12/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 19426/11/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 19319/11/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 19213/11/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 19107/11/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 19001/11/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 18924/10/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 18815/10/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 18710/10/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 18601/10/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 18525/09/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 18416/09/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 18310/09/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 18204/09/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 18104/09/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 18020/08/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 17920/08/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 17820/08/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 17730/07/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 17623/07/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 17516/07/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 17409/07/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 17303/07/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 17203/07/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 17103/07/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 17008/06/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 16901/06/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 16801/06/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 16722/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 16612/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 16512/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 16412/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 16312/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 16212/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 16112/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 16012/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 15912/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 15812/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 15712/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 15612/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 15512/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 15412/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 15312/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 15212/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 15112/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 15012/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 14912/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 14812/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 14712/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 14612/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 14512/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 14412/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 14312/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 14212/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 14112/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 14012/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 13912/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 13812/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 13712/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 13612/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 13512/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 13412/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 13312/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 13212/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 13112/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 13012/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 12912/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 12812/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 12712/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 12612/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 12512/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 12412/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 12312/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 12212/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 12112/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 12012/05/2015
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 11915/06/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 11815/06/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 11702/06/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 11628/05/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 11517/05/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 11411/05/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 11308/05/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 11208/05/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 11119/04/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 11019/04/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 10919/04/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 10819/04/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 10719/04/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 10619/04/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 10519/04/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 10419/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 10319/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 10219/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 10119/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 10019/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 9919/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 9819/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 9719/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 9619/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 9519/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 9419/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 9319/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 9219/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 9119/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 9019/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 8919/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 8819/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 8719/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 8619/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 8519/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 8419/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 8319/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 8219/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 8119/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 8019/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 7919/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 7819/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 7719/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 7619/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 7519/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 7419/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 7319/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 7219/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 7119/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 7019/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 6919/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 6819/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 6719/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 6619/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 6519/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 6419/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 6319/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 6219/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 6119/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 6019/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 5919/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 5819/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 5719/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 5619/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 5519/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 5419/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 5319/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 5219/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 5119/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 5018/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 4918/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 4818/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 4718/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 4618/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 4518/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 4418/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 4318/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 4218/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 4118/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 4018/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 3918/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 3818/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 3717/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 3617/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 3517/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 3417/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 3317/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 3217/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 3117/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 3017/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 2917/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 2817/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 2717/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 2617/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 2517/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 2417/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 2317/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 2217/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 2117/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 2017/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 1917/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 1817/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 1717/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 1617/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 1517/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 1417/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 1317/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 1217/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 1117/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 1017/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 917/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 817/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 717/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 617/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 517/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 417/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 317/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 217/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 117/03/2014
Thiết Tướng Tung Hoành – Chap 017/03/2014

Bình luận