Thiên Thanh

Thiên Thanh

Tên khác: Không có
Tác giả: Quách Thiếu Hiệp
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 02/12/2017

 

Cười hỏi tam giới ai có thể trường sinh đây? Ai có thể không chết đây? Duy chỉ có ta – Lý Hạo, khai thiên tích địa, bất tử bất diệt.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Thiên Thanh – Chap 4916/01/2018
Thiên Thanh – Chap 4815/01/2018
Thiên Thanh – Chap 4714/01/2018
Thiên Thanh – Chap 4613/01/2018
Thiên Thanh – Chap 4512/01/2018
Thiên Thanh – Chap 4411/01/2018
Thiên Thanh – Chap 4310/01/2018
Thiên Thanh – Chap 4209/01/2018
Thiên Thanh – Chap 4108/01/2018
Thiên Thanh – Chap 4007/01/2018
Thiên Thanh – Chap 3906/01/2018
Thiên Thanh – Chap 3806/01/2018
Thiên Thanh – Chap 3704/01/2018
Thiên Thanh – Chap 3603/01/2018
Thiên Thanh – Chap 3502/01/2018
Thiên Thanh – Chap 3401/01/2018
Thiên Thanh – Chap 3331/12/2017
Thiên Thanh – Chap 3230/12/2017
Thiên Thanh – Chap 3129/12/2017
Thiên Thanh – Chap 3028/12/2017
Thiên Thanh – Chap 2927/12/2017
Thiên Thanh – Chap 2826/12/2017
Thiên Thanh – Chap 2726/12/2017
Thiên Thanh – Chap 2625/12/2017
Thiên Thanh – Chap 2524/12/2017
Thiên Thanh – Chap 2423/12/2017
Thiên Thanh – Chap 2322/12/2017
Thiên Thanh – Chap 2221/12/2017
Thiên Thanh – Chap 2120/12/2017
Thiên Thanh – Chap 2019/12/2017
Thiên Thanh – Chap 1918/12/2017
Thiên Thanh – Chap 1818/12/2017
Thiên Thanh – Chap 1717/12/2017
Thiên Thanh – Chap 1616/12/2017
Thiên Thanh – Chap 1515/12/2017
Thiên Thanh – Chap 1414/12/2017
Thiên Thanh – Chap 1314/12/2017
Thiên Thanh – Chap 1213/12/2017
Thiên Thanh – Chap 1112/12/2017
Thiên Thanh – Chap 1012/12/2017
Thiên Thanh – Chap 911/12/2017
Thiên Thanh – Chap 811/12/2017
Thiên Thanh – Chap 710/12/2017
Thiên Thanh – Chap 610/12/2017
Thiên Thanh – Chap 509/12/2017
Thiên Thanh – Chap 404/12/2017
Thiên Thanh – Chap 303/12/2017
Thiên Thanh – Chap 203/12/2017
Thiên Thanh – Chap 102/12/2017

Bình luận

Tết 2018